Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Estill Voice Training -tutustumisworkshop ja Lauluhuoltamo-koulutuspäivä

Koulutukset > Estill Voice Training -tutustumisworkshop ja Lauluhuoltamo-koulutuspäivä
Estill Voice Training -tutustumisworkshop ja Lauluhuoltamo-koulutuspäivä

Estill Voice Training –tutustumisworkshop ja Lauluhuoltamo-koulutuspäivä

Estill Voice Training on tutkija ja laulupedagogi Jo Estillin kehittämä malli, jota käytetään äänenkäytön kehittämisessä, laulunopetuksessa, musiikkiteatterissa ja puheterapiassa ympäri maailmaa. Estill ei aseta esteettisiä ihanteita, vaan antaa avaimet monipuoliseen ja terveeseen äänenkäyttöön. Kaiken pohjana on tutkittu tieto äänielimistön toiminnasta ja eri toimintojen vaikutuksesta äänituotantoon. Estillissä yhdistyvät tiede ja käytännön soveltaminen. Tässä koulutuksessa tutustutaan, Estill Voice Trainingiin ja sen soveltamiseen käytännössä.

Lauluhuoltamossa tutustutaan oman äänen toimintaan yksityiskohtaisesti, ratkotaan yleisimpiä laulamiseen liittyviä ongelmia ja harjoitellaan erilaisia äänenkäyttötapoja ja tyylejä.

Aika ja paikka ti 5.6.2018 klo 10.00 – 16.00 (Estill Voice Training) ja ke 6.6.2018 klo 10.00 - 16.00 (Lauluhuoltamo), Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3. krs)

Kohderyhmä: Äänen kanssa työskentelevät (laulajat, näyttelijät, opettajat, kanttorit, puheterapeutit yms.) sekä aktiiviset laulunharrastajat (laulunopiskelijat, kuorolaulajat, karaokelaulajat yms.). Sopii sekä klassista että rytmimusiikkia laulaville. Ei edellytä aiempia Estill-Voice Training -opintoja.

Estill Voice Training tutustumisworkshop:
Tavoite:
Osallistujat saavat kokonaiskuvan siitä, mitä Estill Voice Training on, mitä hyötyä siitä  on omassa äänenkäytössä sekä opetustyössä sekä miten sitä voi hyödyntää äänenkäyttöön liittyvien ongelmien ratkaisussa.
Sisältö EVT tausta, toimintaperiaatteet, 13 äänikuviota, kuusi äänikvaliteettia
Toteutus ja työtavat: Koulutus sisältää sekä luento-osuuksia että yhdessä harjoitteiden tekemistä ja Estill-kuvioiden kokeilemista.

Lauluhuoltamo:
Tavoite:
  *
oppia uusia ratkaisukeinoja laulamiseen liittyviin ongelmiin
  * oppia tunnistamaan erilaisten äänenkayttötapojen muutokset omassa ääntöelimistössä
  * oppia tunnistamaan omassa ääntöelimistössä tapahtuvia toimintoja ja löytämään keinoja niiden harjoittamiseen
Sisältö: äänen toimintaan vaikuttavat eriytetyt toiminnot, äänialan laajentaminen, äänen dynamiikan hallinta, erilaisten laulamiseen liittyvien ongelmien ratkaiseminen, erilaisten äänikvaliteettien käyttäminen (ml. belting)
Toteutus ja työtavat: Koulutus on pääasiassa toiminnallista: harjoitteita tehdään yhdessä ryhmässä laulaen ja mahdollisuuksien mukaan myös yksittäin.

Kouluttaja: Musiikin maisteri, Certified Master Teacher of Estill Voice Training Jaana Turunen

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 270 €, hinta sisältää kurssilla jaettavan materiaalin. Pelkästään toiseen koulutuspäivään osallistuminen 160 €

Ilmoittautuminen viimeistään 22.5.2018

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 22.05.2018
Hinta 270,00 €