Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Voimavarakeskeinen perhe- ja verkostotyön koulutus - Kevät 2018- kevät 2019

Koulutukset > Voimavarakeskeinen perhe- ja verkostotyön koulutus - Kevät 2018- kevät 2019
Voimavarakeskeinen perhe- ja verkostotyön koulutus - Kevät 2018- kevät 2019

Pohdituttaako yhteistyö perheiden kanssa? Haluatko syventää osaamistasi ja kehittää työtapojasi? Haluaisitko innostua perhetyöstä enemmän?

Aika ja paikka
Lähiopetuspäivien ajankohdat ovat
8. - 9.5.2018 , 5. - 6.6.2018, 13. - 14.9.2018, 9. -10.10.2018, 29. - 30.11.2018, 8. - 9.1.2019, 19. - 20.2.2019 ja 12. - 13.3.2019  
Ensimmäisenä koulutuspäivänä työskentelyä on kello 10.30 - 17.30  ja toisena koulutuspäivänä klo 8.30 - 15.30.
Koulutus järjestetään Imatralla kesäyliopiston koulutustiloissa.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu sosiaali-, hoito- ja kasvatusalan työntekijöille, jotka tekevät auttamistyötä perheiden ja heidän läheisverkostojensa kanssa.

Tavoite
Koulutuksessa perehdytään voimavara- ja perhekeskeisen työskentelyn perusfilosofiaan ja menetelmiin. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien kykyä tehdä työtä erilaisten perheiden ja verkostojen kanssa. Koulutus tarjoaa näkökulmia, taitoja ja työkaluja, jotka vahvistavat kumppanuutta ja yhteistyötä erityisesti haastavissa asiakas- ja yhteistyösuhteissa.

Työtavat
Koulutus perustuu prosessioppimiseen ja edellyttää aktiivista läsnäoloa sekä valmiutta tutkia omia ajattelu- ja toimintatapoja. Lähiopetuspäivät toteutetaan työpaja -tyyppisinä, jolloin työskentelyssä vuorottelevat alustukset, keskustelut, harjoitukset, reflektiot ja työnohjaus. Oppimista tukevat vertaisryhmäopiskelu, kirjallisuuden ja artikkelien lukeminen sekä omien työskentelytapojen tutkiminen.

Oppimisen tähtäyspiste: Miten minun ja meidän kannattaa työntekijänä olla, ajatella ja toimia, jotta asiakkainamme olevat perheet ja verkostot hyötyvät yhteistyöstämme?

Rakenne
Koulutus sisältää 16 lähiopetuspäivää, jotka jakaantuvat kahdeksaan kahden päivän koulutusjaksoon. Etäopiskelu koostuu vertaisryhmätyöskentelystä, lähiopetukseen ja vertaisryhmiin valmistautumisesta, kirjallisuuden lukemisesta ja oman asiakastyöskentelyn kehittävästä tutkimisesta.

Koulutuksen kokonaistuntimäärä on 800 oppituntia ja se on laajuudeltaan 30 op.

Viitekehys
Koulutuksen viitekehys on voimavarakeskeisyys, jossa yhdistyvät dialogisuus, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflektiivisyys.

Järjestäjä
Koulutuksen järjestäjänä on Dialogic Oy, jolla on pitkä kokemus voimavarakeskeisten perheterapeuttien,  työnohjaajien ja perhetyöntekijöiden kouluttamisesta. (www.dialogic.fi) yhteistyössä Etelä-Karjalan kesäyliopiston kanssa.

Kouluttajina toimivat Lassi Pruuki ja Aapo Pääkkö.

Lassi Pruuki on teologian tohtori, perheterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti ja  työnohjaajien kouluttaja. Hän on työskennellyt aikaisemmin yliopistonlehtorina ja professorina Helsingin yliopistossa.

Aapo Pääkkö on sosiaalikasvattaja, perheterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti ja työnoh-jaajien kouluttaja. Hän on työskennellyt aikaisemmin lastensuojelussa, päihdetyössä ja maahanmuuttajatyössä.

Hinta
Koulutuksen hinta on 2650 €. Koulutus maksetaan kolmessa erässä.

Haku
Koulutusryhmään otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutusryhmän koko on 8-16 opiskelijaa. Koulutusta koskevat kyselyt ja ilmoittautuminen koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, p 010 322 9452, ritva.oravuo (at) kesyli.net Koulutuksen sisältöä koskevat kyselyt Lassi Pruukille (lassi.pruuki@dialogic.fi, 044-5323965)

Ilmoittautuminen päättyy 24.04.2018
Hinta 2650,00 €