Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Omistajan ja haltijan asemasta perintökaaren 3:1 a §:n ja testamentilla saadun hallintaoikeuden tilanteessa

Koulutukset > Omistajan ja haltijan asemasta perintökaaren 3:1 a §:n ja testamentilla saadun hallintaoikeuden tilanteessa
Omistajan ja haltijan asemasta perintökaaren 3:1 a §:n ja testamentilla saadun hallintaoikeuden tilanteessa

OMISTAJAN JA HALTIJAN ASEMASTA PERINTÖKAAREN 3:1 a §:n JA TESTAMENTILLA SAADUN HALLINTAOIKEUDEN TILANTEESSA

Perintökaaren leskelle tarjoamaa vähimmäissuojaa – asunnon ja tavanomaisen asuntoirtaimen jakamattomuutta – koskeva sääntely on osin niukkaa ja osin vanhentunutta. Testamenttiin perustuvaa hallintaoikeutta koskeva PK 12 luku toimii edelleen testamentin tulkintaohjeena ja tämän lisäksi jo lähtökohtaisesti sovellettavana sääntelynä tilanteessa, jossa leski on saanut hallintaoikeutensa suoraan lain nojalla. Nykyoloissa aukkoja jää paljon eikä aiheesta ole liiemmälti ylimmän oikeusasteen käytäntöäkään, vaikka itse problematiikka tulee arjessa erittäin usein esiin.

Koulutuksessa tarkastellaan tilanteita, joissa omistajan ja käyttöoikeudenhaltijan edut ovat ristiriidassa keskenään tai oikeudet epäselviä, ja etsitään niihin ratkaisuja.

Aika ja paikka 27.3.2018 klo 9.00 – 15.30 Lappeenranta, Scandic Hotel Patria, Kauppakatu 21

Sisältö
Käsiteltävät asiat:

  • PK 3:1 a ja PK 12 luku – hallintaoikeuksien lakisääteinen sääntelykehys
  • Pääasiallisesti kotina käytettäväksi tarkoitettu asunto – kodiksi sopiva asunto
  • Tavanomainen asuinirtaimisto
  • Käyttö-, ylläpito- ja korjauskustannuksista vastaaminen
  • Ennenaikainen käyttöoikeudesta luopuminen vastikkeetta ja vastikkeellisesti, oikeuden luovuttaminen toiselle
  • Omistajan oikeudet ja turvakeinot käyttöoikeuden kestäessä ja päättyessä
  • Testamentaaristen määräysten mahdollisuudet ja rajat; käyttöoikeudenhaltijalle annetut oikeudet määrätä esim. käyttöoikeuden kohteena olevan asunnon vaihtamisesta
  • Hallintaoikeussuhteessa tapahtuvien muutosten verokohtelu

Kouluttaja OTT, dosentti Eva Gottberg, Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)keysli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 250 €, hinta sisältää koulutusmateriaalin, aamu- ja iltapäiväkahvit kahvileipineen sekä lounaan

Ilmoittautuminen viimeistään13.3.2018

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 21.03.2018
Hinta 250,00 €