Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Enemmän kuin surutyötä – miten ymmärtää surua ja surevia?

Koulutukset > Enemmän kuin surutyötä – miten ymmärtää surua ja surevia?
Enemmän kuin surutyötä – miten ymmärtää surua ja surevia?

Läheisen ihmisen kuolemaan liittyvä suru tulkitaan usein häiriötilaksi, josta tulisi päästä yli ja selviytyä. Surevan tulisi mennä eteenpäin, vaikka elämä tuntuu pysähtyneen. Kuvaa surusta prosessina, joka on käytävä läpi ja työnä, joka on tehtävä, vaalivat myös surevia työssään kohtaavat ammattilaiset. Tämä kapea käsitys surun luonteesta ei kuitenkaan vastaa surevien omaa kokemusta vaan aiheuttaa heille paineita. Eriävät tulkinnat tekevät aidosta myötäelämisestä mahdotonta ja osanotosta jopa loukkaavaa.

Koulutuksessa kysytään, voisiko surun ymmärtää toisin. Auttaisiko kokonaisvaltaisempi tulkinta surun luonteesta ammattilaisia ymmärtämään ja kannattelemaan surevia paremmin? Samalla pureudutaan suomalaisen surun erityispiirteisiin ja kysytään, mitä on hyvä suru.

Aika ja paikka: 4.4.2018 klo 10.00 – 16.00, Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3. krs)

Kohderyhmä:  Kurssi soveltuu läheisensä menettäneitä työssään kohtaaville, kuten sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä seurakuntien työntekijöille, mutta myös kaikille muille ihmisläheisissä tehtävissä toimiville.

Tavoite: Kurssin tavoitteena on havahtua kyseenalaistamaan vallitseva kuva surun luonteesta ja oivaltaa läheisen menettämisen kokemuksen kokonaisvaltaisuus. Oivallus antaa valmiudet surun ja surevien ymmärtämiseen uudesta näkökulmasta.

Koulutuspäivän sisältö:
klo 10.00 – 10.45 Kiinnostava kuolema, vaiettu suru
 * Tutustuminen & kurssin teemojen esittely
 * Suru, kuolemaa suurempi tabu
 * Hyvästä kuolemasta hyvään suruun

klo 10.45 – 12.00 Kun surusta tuli työtä: Surukäsitysten lyhyt historia
 * Surukäsityksiä 1800-luvulta nykypäivään
    - Suru elämänikäisenä kohtalona
    - Suru työnä ja vaiheittaisena prosessina
    - Suru sairautena ja selviytymisenä
 *Suru mielen ponnistuksena
 * Miksi suru pitäisi ymmärtää toisin?

Lounas 12.00 – 12.45

klo 12.45 - 14.30 Toisin tulkittu suru: Menetys kokemuksena
 * Mitä on suru ja sureva ihminen?
 * Läheisen menettäminen kokonaisvaltaisena kokemuksena
    - Surun tunteet, teot ja sanat
    - Suru elämänkulussa ja kulttuurissa
 * Suomalaisten salattu, suoritettu ja sanaton suru

Kahvitauko 14.30 - 14.45

klo 14.45 – 16.00 Otan osaa – jos osaan: Miten kohdata sureva?
 * Kohtaamisen kauheus ja kauneus
 * Ammattilainen surevan kannattelijana
 * Lopuksi: Surun sylissä – lupa surra

Toteutus ja työtavat: Koulutus koostuu luentomuotoisista alustuksista, joiden lomassa on aikaa keskustelulle, kysymyksille ja kokemusten vaihtamiselle

Kouluttaja:  Mari Pulkkinen, FT. Mari on suomalaiseen suruun perehtynyt uskontotieteilijä, kouluttaja ja tietokirjailija, jonka intohimona on olla luomassa uudenlaista surukäsitystä. Koulutuksissaan hän ammentaa myös omista menetyskokemuksistaan.

Tiedustelut:  koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavalaa(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot: 190 €

Ilmoittautuminen: viimeistään 21.3.2018

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Ilmoittautuminen päättyy 21.03.2018
Hinta 190,00 €