Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Logoterapian perusopinnot 25 op

Koulutukset > Logoterapian perusopinnot 25 op
Logoterapian perusopinnot 25 op

Mielekkyyttä ja voimavaroja elämään

Täydennä ammattitaitoasi tai tule hakemaan uutta virtaa ja näkemystä elämääsi tarkoituskeskeisestä logoterapiasta. Logoterapia tarjoaa henkisen kasvun mahdollisuuksia, rohkeutta, voimavaroja ja mielekkäitä, rakentavia selviytymiskeinoja kaikille iästä ja elämäntilanteesta riippumatta. Logoterapian perusopinnot ovat avoimia kaikille ja toteutetaan monimuotokoulutuksena. Opinnot on tarkoitettu ihmissuhdetyössä toimiville, kuten esim. sosiaali- ja terveydenhuollon, henkilöstöhallinnon, opetus- ja kasvatustyön tai terapian aloilla työskenteleville sekä työnohjaajille. Logoterapia tarjoaa uutta näkökulmaa omassa työssä ja elämässä jaksamiseen.

Mitä logoterapia on?
Logoterapia on arvo- ja tarkoituskeskeistä psykologiaa ja filosofiaa. Logoterapia tarjoaa henkisen kasvun mahdollisuuksia, rohkeutta, voimavaroja ja mielekkäitä, rakentavia selviytymiskeinoja kaikille iästä ja elämäntilanteesta riippumatta. Logoterapia luetaan kolmanneksi wieniläiseksi psykoterapian koulukunnaksi. Sitä sovelletaan psykoterapian lisäksi kaikilla elämänalueilla kuten työelämässä, perhe-elämässä, kasvatuksessa ja opetuksessa sekä elämäntaidollisissa kysymyksissä.  Logoterapian on kehittänyt wieniläinen neurologian, psykiatrian ja logoterapian professori, lääketieteen ja filosofian tohtori Viktor E. Frankl (1905 – 1997). Hän nimitti logoterapiaa myös eksistenssianalyysiksi.
Logoterapian ihmiskäsityksen mukaan ihmisellä on fyysisen ja psyykkissosiaalisen ulottuvuuden lisäksi henkinen ulottuvuus. Henkisiä ominaisuuksia ovat tahto tarkoitukseen, tahdon vapaus ja vastuullisuus, aito omatunto, huumori, luovuus ja rakkaus. Henkisyytensä avulla ihminen voi ottaa etäisyyttä itseensä ja tilanteeseensa ja suuntautua eteenpäin.

Tavoitteet
Perusopinnoissa perehdytään Franklin kehittämään logoterapiaan ja logofilosofiaan. Koulutus sopii ammatillisena täydennyskoulutuksena esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle, opetus- ja kasvatustyöhön, vanhustyöhön sekä työelämän asiantuntijoille. Koulutus antaa jatkokelpoisuuden logoterapeutin opintoihin muiden edellytysten täyttyessä. Pääsääntöisesti edellytetään ammatti- tai tiedekorkeakoulu-tutkintoa, vähintään 5 vuoden työkokemusta ihmisten parissa tehtävässä työssä. 

Koulutuksen toteutus

Perusopinnot on mahdollista suorittaa työn tai muun opiskelun ohessa, sillä ne toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähiopetus (210 h) järjestetään 10 x 3 päivän jaksoissa. Lähiopetuksen lisäksi opintoihin kuuluu etäjaksoilla kirjallisuuden omaksumista, kirjareferaatteja, oppimistehtäviä sekä kirjallinen lopputyöessee. Koulutus on luento-opetuksen lisäksi luonteeltaan vuorovaikutuksellista, ja siinä käytetään ryhmässä ja ryhmästä oppimisen mahdollisuutta.

Kouluttajat
Kouluttajina toimivat Suomen Logoterapiainstituutin hyväksymät, korkeakoulututkinnon suorittaneet logoterapeutit, joilla on pedagogiset opinnot tai vankka kokemus oman erikoisalansa kouluttajana. Vastaavana kouluttajana toimii psykologi, logoterapeutti LIF® Tuula Katainen.     

Lähikoulutusjaksot ja sisällöt
Lähiopetus järjestetään kolmen päivän jaksoissa perjantaista sunnuntaihin. Perjantaina koulutusta on klo 16-20.30, lauantaina klo 9-16  ja sunnuntaina klo 9-16.

17. - 19.11.2017   Orientaatio ja tutustuminen. Viktor E. Frankl ja hänen elämäntyönsä. Mitä logoterapia on?
15. - 17.12.2017   Logoterapian ihmiskäsitys
19. - 21.1.2018     Logoterapian anti ja merkitys ajassamme
16. - 18.2.2018     Elämän tarkoitus ja arvot
16. - 18.3.2018     Logoedukaatio. Elämäntaitoa elämänkaaren muutosvaiheisiin.
13. - 15.4.2018     Logofilosofia. Eksistenssianalyysin filosofinen perusta
18. - 20.5.2018     Lapsen ja nuoren kasvun tukeminen
8. - 10.6.2018       Logoterapian antia työelämään ja työyhteisöön
24. - 26.8.2018     Erilliskysymyksiä. Lopputyöesseet
14. - 16.9.2018     Päättöjakso. Lopputyöesseiden esittäminen ja arviointi

Oikeus osioiden keskinäiseen vaihdokseen pidätetään.

Koulutuksen järjestäjät ja koulutuspaikka
Koulutuksen järjestävät Etelä-Karjalan kesäyliopisto ja Suomen Logoterapiainstituutti Oy. Koulutuspaikkana on kesäyliopiston koulutustila Imatran keskusasemalla, osoitteessa Koskikatu 1.

Koulutuksen hinta
Logoterapian perusopintojen hinta on 2100 euroa. Hintaan sisältyy opetus, opettajien jakama opetusmateriaali, oppimistehtävien sekä lopputöiden tutorointi ja tarkistus. Koulutusmaksu voidaan maksaa kahdessa erässä.

Hakeminen
Koulutukseen haku tapahtuu seuraavasti:
1. Ilmoittaudu kesäyliopiston ilmoittautumislomakkeella.
2. Ilmoittutumisen jälkeen kirjoita vapaamuotoinen hakemus opintoihin. Hakemus lähetetään osoitteeseen imatra@kesyli.net tai Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Koskikatu 1, 55120 Imatra. Vapaamuotoinen hakemus sisältää lyhyen koosteen koulutuksesta ja työkokemuksesta sekä perustelut, miksi on hakemassa logoterapiakoulutukseen. Ilmoittautuminen päättyy 13.11.2017
Koulutuspaikat täytetään hyväksyttävien hakemusten saapumisjärjestyksessä. Hakeutuminen opintoihin on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Jos hakijaa ei hyväksytä koulutukseen, maksuvelvoite peruuntuu. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.

Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoa koulutuksesta antavat
Suomen Logoterapiainstituutti / kouluttaja Tuula Katainen, puh. 050 340 5740, tuula.katainen@pp2.inet.fi
Etelä-Karjalan kesäyliopisto /koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, p 010 322 9452, ritva.oravuo (at) kesyli.net
 

PERUSOPINTOJEN JÄLKEEN

Opiskele logoterapiaohjaajaksi
Perusopintojen jälkeen voit jatkaa halutessasi jatkaa logoterapiaopintoja. Logoterapiaohjaaja LTI® ja logoterapeutti LIF® -opinnot ovat ammatillista lisäkoulutusta, joka tuo erikoisosaamista oman ammatillisen osaamisen lisäksi.
Logoterapiaohjaajan LTI® erikoistumisopinnot (60 op) sisältävät logoterapian perusopinnot
(1. teoriavuosi), syventävät opinnot (2. teoriavuosi) sekä viikon mittaisen keskustelunohjauksen kurssin (yhteensä noin 2,5 vuotta).

Logoterapiaohjaajasta logoterapeutiksi
Logoterapeutin LIF® erikoistumisopinnot (100 op) järjestetään yhteismitallisesti Euroopan logoterapia-ammattilaisten yhteistyöyhtymän (FLP-EU) kriteerien mukaisesti ja ne kestävät 4,5 vuotta. Logoterapiaohjaajan pohjakoulutuksen lisäksi koulutukseen sisältyy kaksi opintokokonaisuutta soveltavaa logoterapiaa (20 op), ryhmätyönohjauksellinen vuosi, jonka aikana syvennetään teoriaa ja sovelletaan opittuja tietoja ja taitoja omaan työhön, työyhteisöön ja elämänpiiriin ja autobiografia eli ohjatusti ryhmässä toteutettu logoterapeuttinen omaelämäkertatarkastelu (20 op).   

Opintojen jälkeen opiskelija voi hakea Suomen Logoterapiainstituutilta lisenssin rekisteröityjen logoterapeutti LIF® erikoistumisopintojen suorittamisesta. Logoterapeutti LIF® -lisenssi ja Logotherapeut FLP Europa® myönnetään vain koulutetuille logoterapeuteille, joilla on pääsääntöisesti korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulutasoinen ammatillinen pohjakoulutus sekä vähintään viiden vuoden työkokemus ihmistä hoitavilla, tukevilla, auttavilla, opettavilla ja ohjaavilla aloilla. Opiskeluoikeuden voi saavuttaa eri vapaudella myös muulla koulutuksella sekä pitkällä ja monipuolisella alan työkokemuksella. Hakijat valitaan hakemuksen perusteella.

Ilmoittautuminen päättyy 13.11.2017
Hinta 2100,00 €