Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Yritysjuridiikan perusteet 6 op kevät 2021

Koulutukset > Yritysjuridiikan perusteet 6 op kevät 2021
Yritysjuridiikan perusteet 6 op kevät 2021

Yritysjuridiikan perusteet 6 op

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Suomen oikeusjärjestelmän keskeiset piirteet, instituutiot ja käsitteistön sekä yritystoiminnan oikeudelliset lähtökohdat, systematiikan ja sovellettavat lait. Opiskelija saavuttaa myös perusvalmiudet tärkeimpien oikeudellisten ongelmien tunnistamisessa ja yritystoiminnan oikeudellisten rakenteiden, toiminnan ja vastuusuhteiden ymmärtämisessä.
 
Sisältö
Yksityisoikeuden ja yritystoiminnan peruskäsitteet. Yksityisoikeuden systematiikka, varallisuusoikeuden perusteet, sopimusten ja muiden oikeustointen tekeminen. Edustaminen, vahinkojen korvaaminen, yritysmuodot sekä vero- ja rahoitusoikeuden perusteet.
 
Suoritustavat
Luentoja 20 h ja valmistautuminen luennoille 20 h, Tentti ja tenttiin valmistautuminen 120 h. Luennot pe-la 19.-20.2. ja 26.-27.2.2021.
Perjantaisin klo 16.30 - 19.45
Lauantaisin klo 9.30 - 12.45
 
Tutkijaopettaja, KTT Helena Sjögrén
 
Arviointi  Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä.
 
Oppimateriaalit 1. Luentomoniste. 2. Kaisto, Janne - Lohi, Tapani: Johdatus varallisuusoikeuteen, 2008. Sivut 1-163 ja 219-285. 3. Villa, Seppo - Ossa, Jaakko - Saarnilehto, Ari: Yritysmuodot, 2007.

Tiedustelut: koulutuspäällikkö Leena Salonen leena.salonen(at)kesyli.net p. 010 322 9461

Ilmoittautuminen: viimeistään 4.2.2021 www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 04.02.2021
Hinta 200,00 €