Oppimisen iloa

ympäri vuoden

VERKOSSA Mind-Body Bridging -peruskoulutus

Koulutukset > VERKOSSA Mind-Body Bridging -peruskoulutus
VERKOSSA Mind-Body Bridging -peruskoulutus
Mielikeho yhteyttä vahvistava MBB-menetelmä tarjoaa välineitä tiedostaa omia ajatuksia silloin, kun niiden ylivalta aiheuttaa kielteisiä tunnekokemuksia ja kehollisia stressireaktioita. MBB on näyttöön perustuva nopea ja tehokas terapeuttinen menetelmä, jolla pyritään vahvistamaan hyvinvointia ja luontaista palautumiskykyä (resilienssiä) kehittämällä metakognitiivisia stressinhallintaan liittyviä taitoja. 
 
Koulutus sopii kaikille stressinhallinnan ja hyvinvoinnin edistämisestä kiinnostuneille. 
 
Aika
ti 16.3.2021, to 25.3. 2021 ja to 22.4.2021 
Koulutuspäivät järjestetään klo 9.00 – 16.00.
Koulutuskokonaisuus toteutetaan Zoom-ohjelmalla. Koulutukseen osallistumista varten tarvitset nettiyhteyden, tietokoneen ja kameran ja mikrofonin. 
 
Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu kaikille stressinhallinnan ja hyvinvoinnin edistämisestä kiinnostuneille.  Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset voivat jatkaa menetelmän ammattikäyttöön pätevöittävään sertifiointikoulutukseen peruskoulutuksen jälkeen. Koulutusrakennetta ollaan parhaillaan muokkaamassa USU:n (Utah State University) I-System Instituutin kanssa yhteistyössä.
 
Tavoite
Opiskelija omaksuu ja pystyy käyttämään MBB:n perustaitoja oman hyvinvointinsa parantamiseksi. Opiskelija ymmärtää MBB:n peruskäsitteet ja miten ne ilmenevät hänen elämässään.  
 
Sisältö
Koulutuksessa opitaan MBB:n seitsemän perustaitoa:
1. Karttojen tekeminen (jotta pystyt tunnistamaan yliaktiivisen Identiteettisysteemin ja sen osat)
2. I-systeemin tunnistaminen (kun se on yliaktiivinen)
3. Bridging Awareness (aisteihin palaaminen)
4. Vaatimusten tunnistaminen ja purkaminen (sisältää ”toivoisin” -lauseet)
5. Masentaja-ajatusten tunnistaminen ja purkaminen (sisältää ajatusten nimeämisen)
6. Tarinalinjojen tunnistaminen ja keskeyttäminen (sisältää aisteihin palaamisen)
7. Korjaaja-ajatusten tunnistaminen ja purkaminen (sisältää ajatusten nimeämisen)
 
Näillä taidoilla yliaktiivinen mielikeho saadaan rauhoittumaan, yhteys omiin voimavaroihin palautumaan ja toimintakyky säilymään hyvänä stressaavissakin tilanteissa. Harjoituksia voidaan hyödyntää arjessa ilman, että siihen tarvitsee varata erillistä vetäytymisaikaa tai -paikkaa. 
 
Kouluttaja
Hanna Rauanheimo, psykologi, psykoterapeutti (VET), työnohjaaja, MBB-kouluttaja

Lisätietoja aiheesta saa esimerkiksi tästä radio-ohjelmasta: Radio YLE Tiina Lundbergin Huoltamo ti 17.3.2020
https://areena.yle.fi/audio/1-50466012
Ohjelmassa kouluttaja Hanna Rauanheimo puhuu MBB:n käyttämisestä mm stressin ja ahdistuksen hallintaan. Haastattelu on tehty juuri Covid-19 pandemian puhjettua ja kun rajoitukset Suomessa tulivat voimaan. 

Yhteistyö
Koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen MBB-yhdistyksen kanssa.

Osallistujat

Koulutukseen otetaan korkeintaan 20 henkilöä.
 
Tiedustelut
Rehtori Mari Smolander, puh. 010 3229451 tai mari.smolander@kesyli.net
 
Koulutuksen hinta  
590 €
 
Ilmoittautuminen
viimeistään 2.3.2021 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu koulutukseen, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 04.03.2021
Hinta 590,00 €