Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Johtamisen ja yrittäjyyden perusteet 6 op, kesä 2021, kuuluu kokonaisuuteen Kesäyliopistojen LUT-Kauppakorkeakoulun väyläopinnot 2020-2022

Koulutukset > Johtamisen ja yrittäjyyden perusteet 6 op, kesä 2021, kuuluu kokonaisuuteen Kesäyliopistojen LUT-Kauppakorkeakoulun väyläopinnot 2020-2022
Johtamisen ja yrittäjyyden perusteet 6 op, kesä 2021, kuuluu kokonaisuuteen Kesäyliopistojen LUT-Kauppakorkeakoulun väyläopinnot 2020-2022

Opintojakson toteutus verkossa. Luennot Zoom-etäyhteydellä, tehtävien palautus ja lopputentti Moodlessa. Kurssi sisältää luentoja sekä yksilö- että ryhmätehtäviä.

Opintojakson sisältö

Yksilöessee 1: ennakkoajatukset (annetaan ennakkotehtävänä)

Luento pe 28.05. klo 10-17 Yrittäjyys, tutkijatohtori Anna Vuorio ja KTT Satu Korhonen

Blogitehtävä

Luento pe 04.06. klo 10-17 Johtaminen – strategia ja päätöksenteko, tutkijatohtori Anna Vuorio ja tutkijaopettaja Markku Ikävalko

Ryhmätyö: liikeidea + strategia aikaa tehdä kesäkuun loppuun, palautus viimeistään 30.6.2021

Luento pe 11.06. klo 10-17 Johtaminen – klassiset teoriat, motivaatio, esimiehenä toimiminen, tutkijaopettaja Markku Ikävalko

Yksilöessee 2: reflektio

Esitysseminaari pe 2.7. klo 10 - 12

Moodle-quiz kurssin lopussa: 20 % (kaikki)

Tavoite
Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa määritellä johtamisen ja yrittäjyyden peruskäsitteet ja tunnistaa nämä määritelmien perusteella. Opiskelija kykenee myös kuvaamaan peruskäsitteiden välisistä yhteyksistä muodostuvat teoreettiset kokonaisuudet ja kertomaan niistä lyhyesti.

Opintopisteet 6 op

Sisältö
Ihmisten ja työyhteisöjen johtaminen. Yrittäjyyteen liittyvät keskeiset peruskäsitteet ja erilaiset yrittäjyyden muodot.

Kouluttajat
Tutkijaopettaja Markku Ikävalko
Tutkijatohtori Anna Vuorio
KTT Satu Korhonen

Arviointi Loppuarvosana 0 – 5. Arvostelu asteikolla 0-100 pistettä. Moodletentti 

Kirjallisuus
1. Luennoitsijoiden ilmoittama kirjallisuus.
2. Luentomateriaali ja muu kurssilla jaettava materiaali.

Emoyliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Hinta 200 euroa

Ilmoittautuminen viimeistään 14.5.2021 www.kesyli.net

Ilmoittautuminen päättyy 14.05.2021
Hinta 200,00 €