Oppimisen iloa

ympäri vuoden

VERKOSSA - Voimauttavat menetelmät lasten ja nuorten kohtaamisessa 5 op

Koulutukset > VERKOSSA - Voimauttavat menetelmät lasten ja nuorten kohtaamisessa 5 op
VERKOSSA - Voimauttavat menetelmät lasten ja nuorten kohtaamisessa 5 op

Lasten ja nuorten pahoinvointi on kasvava ongelma. Tässä koulutuksessa pureudutaan
ratkaisukeskeisiin ja myönteisesti vaikuttaviin vuorovaikutuksen tapoihin ja käytännönläheisiin
menetelmiin, joilla jokainen nuoria kohtaava voi ennaltaehkäistä ongelmien kumuloitumista ja vahvistaa
lasten ja nuorten voimavaroja ja toipumiskykyä. Koulutus sisältää viisi seminaaripäivää ja niihin liittyvää
käytännönläheistä välityöskentelyä.

Aika ja paikka
Verkossa 12.5.21, 7.6.21, 24.8.21, 20.9.21 ja 1.11.2 klo 9 - 16

Kohderyhmä
Kaikki lasten ja nuorten kanssa toimivat ammattilaiset, vanhemmat, sote-henkilöstö, kasvatus- ja
ohjausalan ammattilaiset, koulupsykologit, terveydenhoitajat, kuraattorit, sosiaalityöntekijät,
lastensuojelun toimijat ja muut lapsia ja nuoria kohtaavat aikuiset.

Keskeisimmät sisällöt
• Ratkaisukeskeisen ja positiivisen pedagogiikan filosofia ja arvostavan vuorovaikutuksellisen
kohtaamisen taidot
• Muksuoppi
• Koululaistaidot -kortit
• Vastuunportaat
• Myönteinen verkostotyö
• Mahdollisuuksien, voimavarojen, vahvuuksien ja edistymisen kartoitus
• Motivoiva vuorovaikutus ja nuoren/lapsen läsnäoleva kohtaaminen

Koulutuksen rakenne
Koulutus sisältää viisi seminaaripäivää, ratkaisukeskeistä lasten ja nuorten kohtaamisen välityöskentelyä
ja sen raportointia, osallistujan oman kehittämistehtävän ja vertaisryhmätyöskentelyä. Lisäksi
koulutukseen kuuluu neljän kirjan reflektointi ja niiden oppien soveltaminen lasten ja nuorten kanssa
tehtävään työskentelyyn.

Kouluttaja
Pääkouluttaja Miia Miskeljin Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (VET, Valvira, Kela), sairaanhoitaja (AMK), työnohjaaja, coach

Tiedustelut    
Ritva Oravuo, puh. 010 322 9452, ritva.oravuo(at)kesyli.net

Koulutuksen hinta
900€

Ilmoittautuminen
viimeistään 28.4.2021 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu koulutukseen, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 28.04.2021
Hinta 900,00 €