Oppimisen iloa

ympäri vuoden

VERKOSSA Ratkaisukeskeinen motivoiva haastattelu

Koulutukset > VERKOSSA Ratkaisukeskeinen motivoiva haastattelu
VERKOSSA Ratkaisukeskeinen motivoiva haastattelu

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:
-Asiakaslähtöinen ja pragmatistinen hoitofilosofia
-Modernit motivaatioteoriat ja niiden sovellukset asiakastyöhön
-Ratkaisukeskeinen haastatteluprosessi motivoivan haastattelun perustana
-Ratkaisukeskeinen (käypähoitosuosituksiin perustuva) motivoiva haastattelu – vaiheittainen työtapa
-Voimavarojen ja vahvuuksien hyödyntäminen ongelmanratkaisussa
KOULUTUKSEN TOTEUTUS:
Koulutus sisältää 3 lähipäivää, joista viimeinen toteutetaan työnohjauksellisena workshop-työskentelynä koulutuksessa saatujen käytännön harjoitusten pohjalta. Oppimismetodina on kokemuksellinen,- ja teoreettista taustaa soveltava työote. Koulutukseen osallistujilta toivotaan mahdollisuutta toteuttaa asiakastyötä ennen viimeistä koulutuspää. Koulutuksen hintaan sisältyy Ratkaisukeskeisen motivoivan haastattelun vaiheittaisen työtavan kysymyskortit, jotka ovat HedCo Oy:n kehittämä tuote. Koulutuksen oheislukemistona: De Jong, Peter & Kim, Insoo Berg:

Aika ja paikka
1. ja 2. päivä: 15. ja 16.3.2021
3. päivä: 16.4.2021 klo 9 - 15.30

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu sosiaali, -terveys, - ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka tekevät ihmissuhde, - ja vuorovaikutustyötä

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on oppia soveltamaan asiakaslähtöistä hoitofilosofiaa käytännön tasolla tapahtuvassa ihmissuhdetyössä ja erilaisissa vuorovaikutusinterventioissa. Tavoitteena on omaksua ratkaisukeskeisen haastatteluprosessin eri vaiheet osaksi motivoivaa haastattelua haastavissakin asiakastilanteissa. Tavoitteena on soveltaa myös modernin motivaatioteorioiden hyödyntämistä käytännön työkonteksteihin.                       

Kouluttaja
Anita Hedman (FM), HedCo Oy
Kouluttajapsykoterapeutti (VET; Valvira, Kela)
Ratkaisukeskeinen coach (CCSF, ICF, ACC)
Kouluttajatyönohjaaja (Story)

Tiedustelut    
Ritva Oravuo, puh. 010 322 9452, ritva.oravuo(at)kesyli.net

Koulutuksen hinta
490 €
 

Ilmoittautuminen
viimeistään 26.2. osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu koulutukseen, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 26.02.2021
Hinta 490,00 €