Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Hygienia ja aseptiikka suun terveydenhuollossa osana tartuntojen torjuntaa ja vastaanoton laatua

Koulutukset > Hygienia ja aseptiikka suun terveydenhuollossa osana tartuntojen torjuntaa ja vastaanoton laatua
Hygienia ja aseptiikka suun terveydenhuollossa osana tartuntojen torjuntaa ja vastaanoton laatua

Onnistunut hoitoketju edellyttää huippuosaamista hygienian osalta. Turvallisen hoitoympäristön takaamiseksi tulee jokaisen hoitoketjuun osallistuvan olla tietoinen hygienian perusteista, helposti huomaamatta jäävistä yksityiskohdista ja riittämättömän hygienian aiheuttamista riskeistä. Koulutuksen tavoitteena on päivittää osaaminen aseptiikan ja hyvän hygienian perusteista, uusimmista ohjeista ja hyvistä käytännöistä. Opitaan tunnistamaan hygieniaan liittyvät sudenkuopat ja korjaamaan omaa toimintaa. Koulutuksen jälkeen osallistuja hallitsevat uusimmat tiedot tartunnantorjunnasta suun terveydenhuollosta ja tuntevat siihen liittyvät lainsäädännön. Osallistujat tuntevat tavanomaiset varotoimet ja tietävät, mitä ongelmamikrobeja vastaanotolla voi olla.
 Koulutus järjestetään verkossa.

Aika ja paikka: 3.2.2021 klo 13.00 – 17.00 verkkokoulutuksena, linkki koulutukseen lähetetään koulutusvahvistuksen yhteydessä.

Kohderyhmä: Hammashoitajat, suuhygienistit, hammaslääkärit ja erikoishammaslääkärit                                                     

Kouluttajat: Suun mikrobiologian erikoishammaslääkäri Hannamari Välimaa ja hammashoitaja Tarja Lätti.
Hannamari Välimaa on laatinut STM:n toimeksiannosta THL:n julkaiseman ohjeen suun terveydenhuollon yksiköiden tartunnantorjuntaan. Välimaalla on vahva kliininen osaaminen ja hän toimii myös opettajana Helsingin yliopiston hammaslääketieteen laitoksen opiskelijoille. Tarja Lätillä on pitkä kokemus hammashuollon hygieniavastaavan tehtävistä ja käytännön työstä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Koulutuksen hinta 95 €, hinta PlusTerveys yritysten henkilöstölle 75 €

Ilmoittautuminen viimeistään 20.1.2021 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu koulutukseen, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 20.01.2021
Hinta 95,00 €