Kesäyliopistossa tehdyt opintosuoritukset Koski-tietovarantoon

Vapaan sivistystyön ja Koski-lainsäädäntöä on muutettu 1.8.2021 siten, että jatkossa myös kesäyliopistoissa hankittu osaaminen on mahdollista tallentaa kansalliseen Koski-tietovarantoon. Muutos koskee vapaatavoitteisia, tutkintoon johtamattomia opintosuorituksia. Tarjoamme tämän mahdollisuuden aluksi muutamissa pitkissä koulutuksissa. Kaikkia Etelä-Karjalan kesäyliopiston koulutuksia ei jatkossakaan viedä Koski-tietovarantoon.

Mikä on Koski-tietovaranto?
Koski on Opetushallituksen ylläpitämä tietokanta, joka sisältää valtakunnallisia perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opintosuoritus- ja tutkintotietoja. Tietovaranto sisältää myös tiedot opinto-oikeuksista sekä suoritettujen tutkintojen keskeisistä sisällöistä ja osaamisvaatimuksista. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustaminen edistämiseksi tiedot vapaan sivistystyön opintosuorituksista voidaan lakimuutoksen jälkeen merkitä Opetushallituksen ylläpitämään Koski-tietovarantoon.

Mitä hyötyä on Koski-tietovarantoon viemisestä?
Opintosuoritusten vieminen Koskeen helpottaa opintosuoritusten hyödyntämistä esimerkiksi tutkintojen osana toisessa oppilaitoksessa. Voit käyttää kesäyliopistossa tehtyjä opintoja oman osaamisesi esittelyssä ja opintosuorituksesi voidaan tunnustaa osaksi toisia opintoja.

Mitä osaamisperusteisuus tarkoittaa?
Osaamisperusteisessa koulutuksessa ja sen kuvauksessa siirrytään opetuskeskeisestä lähestymistavasta oppimiskeskeisyyteen sekä opetussisältöjen kuvaamisesta osaamistavoitteiden ja tavoiteltavan osaamisen (oppimistulosten = mitä opiskelija osaa kurssin päätyttyä) kuvaamiseen. Koulutuksen nimen, laajuuden ja ydinsisältöjen lisäksi kuvataan siis mahdollisimman konkreettisesti osaamistavoitteet sekä konkreettiset kriteerit, joilla osaamista tullaan arvioimaan.
Toisin sanoen: osaamisperusteisessa koulutuksessa osaamistavoitteissa kuvataan opiskelijoille selvästi ja konkreettisesti, mitä heidän odotetaan osaavan koulutuksen lopputulemana eli mitä oppija tietää, ymmärtää tai kykenee tekemään oppimisen tuloksena.

Miten saan kesäyliopistossa tehdyt opintoni Koskeen?
Opintotiedot voidaan viedä Koskeen seuraavissa tapauksissa:
– kesäyliopisto on valinnut, että kyseiset opinnot voidaan viedä Koski-tietovarantoon, aluksi kesäyliopisto tarjoaa tämän mahdollisuuden joissakin pitkissä koulutuskokonaisuuksissa
– opiskelija itse antaa suostumuksensa opintotietojen viemiseen Koski-tietovarantoon, suostumus kysytään kirjallisesti opintojen aloitusvaiheessa
– opiskelija suorittaa opintonsa hyväksytysti, koulutuskuvauksessa kerrotaan hyväksytyn suorituksen arviointikriteerit
Jos edelliset ehdot täyttyvät, kesäyliopisto vie hyväksytyt suoritukset Koski-tietovarantoon.

Omia tietojasi Koski-järjestelmässä pääset tarkastelemaan täältä:
https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/
Tarkastelu vaatii sähköisen tunnistautumisen esim. pankkitunnisteilla.

Kysy lisää osaamisperusteisuudesta tai Koskesta kesäyliopiston suunnittelijoilta!