Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Opetus- ja varhaiskasvatus

Koulutukset > Opetus- ja varhaiskasvatus

Opetus- ja varhaiskasvatus

Aika ja paikka
9.8.2017 klo 8.30 – 15.00 Vuoksenniskan koulu

Kohderyhmä
Peruskoulun opettajat. Koulutus sopii hyvin VESO-päiväksi.

Ohjelma
08.00 - 08.30      Tulokahvi
08.30 - 08.45        Koulun toimintakulttuuri muutoksessa  - miten se tehdään?
                             Veso-päivän avaus
08.45 - 10.15        Koulun toimintakulttuurin muutos – miten innostua ja onnistua?
                             Miten päästään hyvään toimintakulttuuriin? Miten muutos on toteutettu Hämeenlinnassa?
                             CASE Hämeenlinna: Käytännön esimerkkejä, kuvia, ideoita
                             Arto Nykänen, Hämeenlinna
10.15 - 10.25        Taukojumppa: Eeva Multisilta
10.25 - 11.15         Työkaluja oppimisympäristömuutokseen
                             Uudista oppimisympäristöä kokonaisuutena
                             Luo vuorovaikutusta ja yhdessä oppimista tukeva toimintakulttuuri
                             Ota oppiminen kehitystyön keskiöön
                             Hyödynnä tiloja keinona saavuttaa tavoiteltu muunnos
                             Julianna Nevari, sisustusarkkitehti & työ- ja oppimisympäristöasiantuntija
11.15 - 11.30         Keskustelua ja ajatuksia
11.30 - 12.30        Lounas ja kahvi
12.30 - 15.00       Toimintakulttuurin uudistaminen käytännössä
                             Seminaari jakautuu kolmeen ryhmään pohtimaan käytännön toimenpiteitä ja
                             kirjaamaan vuosisuunnitelma yhteisen toimintakulttuurin kehittämisestä.
                             Työskentelyn perusteella saadaan vastuksia mm. seuraaviin kysymyksiin:
                             Millainen toimintakulttuuri tukee oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä?
                             Millaisia rakenteita tarvitaan? Mitkä ovat keskeisimmät toimenpiteet?
                             Ryhmien vetäjinä Raila Oksanen , Merja Koivisto ja Atso Juote

                             Iltapäivän ryhmätyöskentelyn vuoksi suosittelemme, että samasta koulusta on isompi ryhmä osallistujia.

Koulutuksen hinta
58 euroa

Ilmoittautuminen 
viimeistään 12.5.
Iltapäivän ryhmäjakoa varten, kerro ilmoittautumislomakkeen alussa koulusi, jolla työskentelet.

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 15.8.2017
Hinta 58,00 €

Tablet-pedagogiikka tarkoittaa toimintamallia, jossa keskeistä on prosessi/ongelmapohjainen oppiminen ja jossa hyödynnetään oppimisen eri vaiheissa laitteiden produktiivisia sovelluksia tai verkkopalveluja. Työvälineinä käytetään ideointi-, tiedonhankinta-, tiedonesittämis- ja arviointisovelluksia sekä pilvipalveluja.

Aika ja paikka: Ryhmä A 18.9., 13.10. ja 1.11.2017 klo 9.00 – 15.00 Imatra, kesäyliopiston koulutustila, keskusaseman 2. kerros

Kohderyhmä: Opettajat

Tavoite: Miten tablet– laitetta voidaan käyttää mobiilioppimisessa? Miten laitteen sovelluksia ja verkkopalveluja hyödynnetään oppimisprosessin eri vaiheissa? Miten voidaan tuottaa oppimisen monimediaista materiaalia?

Sisältö: Tabletin opetuskäyttö haltuun (1. päivä)
Laitteen perustoiminnat ja sovellukset
O365 –pilvi käyttöön

Työkaluja oppimisen prosessin vaiheisiin (2. Päivä)
Ideointi ja käsitekarttasovellukset
Työvälineitä tiedonhankintaan ja –esittämiseen
Yhteistoiminnalliset työkalut
Kuvat, videot oppimisessa, tekijänoikeudet
Kysely- ja koesovellukset haltuun

Tuota monimediaista tekstiä (3. Päivä)
Kuvista ja videoista monimediaisia kertomuksia
Opettaja ja oppilas oppimateriaalin tuottajana

Kouluttaja: Timo Kainulainen, tvt-pedagogi

Ilmoittautuminen päättyy 4.9.2017
Hinta 220,00 €

Aika ja paikka
19.9.2017 klo 8.30 – 15.30
Kesäyliopiston koulutustila, keskusaseman 2 .krs, Koskikatu 1

Kohderyhmä
Päiväkotien koko varhaiskasvatushenkilöstö, päiväkodinjohtajat, lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat.

Tavoite
Koulutuksen tavoitteena on tarjota osallistujille tietoa varhaiskasvatuksen toimintakulttuurista ja oppimisympäristöajattelusta uusien varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta.
Koulutuksen tarkoituksena on saada osallistujat pohtimaan ja työstämään, miten itse, sekä koko henkilöstö yhdessä, voisi kehittää oman yksikön toimintakulttuuria, siihen liittyviä osa-alueita sekä oppimisympäristöjä. Työskentelyn tavoitteena on, että osanottajat saavat omakohtaisia oivalluksia, kokemuksia sekä kehittämisideoita käsiteltävistä aiheista positiivisen yhteisen työskentelyn kautta.
Koulutus tarjoaa varhaiskasvatuksen henkilöstölle mahdollisuuden keskinäiseen ajatusten ja kokemusten vaihtoon, uuden ideointiin sekä vertaistukeen.
 

SISÄLTÖ
Mitä toimintakulttuurilla tarkoitetaan varhaiskasvatuksessa? Mitä se pitää sisällään?
- Toimintakulttuuria ohjaavien periaatteiden käsittelyä yhteistoiminnallisesti, teemoina mm.
- Millainen on oppiva yhteisö varhaiskasvatuksessa
- Oma yksikkö oppivana yhteisönä
- Miten leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustetaan varhaiskasvatuksen yksiköissä sekä miten leikkiä ja vuorovaikutusta voisi lisätä
- Miten lapset ja huoltajat osallistuvat yhteisön toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin sekä miten osallistumista voisi lisätä

Mitä oppimisympäristöillä tarkoitetaan varhaiskasvatuksessa? Mitä ne pitävät sisällään?

Oppimisympäristöjen kehittäminen, yhteistoiminnallista työskentelyä, teemoina mm.
- Miten ottaa huomioon lapsille ominaiset tavat toimia
- Millaiset oppimisympäristöt tarjoavat mahdollisuuden oppimiseen
- Lasten osallistaminen oppimisympäristöjen kehittämiseen

Suunnitelman laatiminen itselle tai omaan yksikköön: mitkä asiat meillä toteutuvat jo, mitä pitäisi kehittää, millaista tukea ja / tai osaamisen kehittämistä tarvitsemme
 

Työskentelytavat
Koulutus rakentuu kouluttajien alustuksista, ryhmän yhteisistä keskusteluista sekä erilaisista konkreettisista tehtävistä ja harjoituksista. Koulutuksessa hyödynnetään mm. yhteistoiminnallisen oppimisen erilaisia työskentelytapoja. Osallistujat saavat käytetyistä työtavoista ideoita oman yksikkönsä käyttöön: miten esimerkiksi yksikön työntekijät voisivat yhdessä työstää asioita tai miten huoltajia voisi osallistaa yksikön toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

Koulutus edellyttää osallistujilta aktiivisuutta, sitoutumista sekä halua ja valmiutta omien ajatusten jakamiseen toisten kanssa.


OHJELMA
8.30–11.30      Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri
                        Toimintakulttuuria ohjaavien periaatteiden käsittelyä yhteistoiminnallisten työskentelytapojen avulla
11.30–12.30    Lounastauko
12.30–15.30    Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt ja niiden kehittäminen
                        Suunnitelman laatiminen itselle tai omaan yksikköön
                        Iltapäivän aikana pidetään tauko n. klo 14.


Kouluttajat
KM Johanna Järvinen-Taubert ja KL Päivi Valtonen, Opinpaja Oy

Tiedustelut
mari.smolander@kesyli.net                  

Koulutuksen hinta
190 euroa

Ilmoittautuminen viimeistään 5.9.2017
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 5.9.2017
Hinta 190,00 €

Aika ja paikka
20.9.2017 klo 8.30 – 15.30
Kesäyliopiston koulutustila, keskusaseman 2 .krs, Koskikatu 1

Kohderyhmä
Päiväkotien koko varhaiskasvatushenkilöstö, päiväkodinjohtajat, lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat.

Tavoite
Koulutuksen tavoitteena on tarjota osallistujille tietoa varhaiskasvatuksen toimintakulttuurista ja oppimisympäristöajattelusta uusien varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta.
Koulutuksen tarkoituksena on saada osallistujat pohtimaan ja työstämään, miten itse, sekä koko henkilöstö yhdessä, voisi kehittää oman yksikön toimintakulttuuria, siihen liittyviä osa-alueita sekä oppimisympäristöjä. Työskentelyn tavoitteena on, että osanottajat saavat omakohtaisia oivalluksia, kokemuksia sekä kehittämisideoita käsiteltävistä aiheista positiivisen yhteisen työskentelyn kautta.
Koulutus tarjoaa varhaiskasvatuksen henkilöstölle mahdollisuuden keskinäiseen ajatusten ja kokemusten vaihtoon, uuden ideointiin sekä vertaistukeen.
 

SISÄLTÖ
Mitä toimintakulttuurilla tarkoitetaan varhaiskasvatuksessa? Mitä se pitää sisällään?
- Toimintakulttuuria ohjaavien periaatteiden käsittelyä yhteistoiminnallisesti, teemoina mm.
- Millainen on oppiva yhteisö varhaiskasvatuksessa
- Oma yksikkö oppivana yhteisönä
- Miten leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustetaan varhaiskasvatuksen yksiköissä sekä miten leikkiä ja vuorovaikutusta voisi lisätä
- Miten lapset ja huoltajat osallistuvat yhteisön toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin sekä miten osallistumista voisi lisätä

Mitä oppimisympäristöillä tarkoitetaan varhaiskasvatuksessa? Mitä ne pitävät sisällään?

Oppimisympäristöjen kehittäminen, yhteistoiminnallista työskentelyä, teemoina mm.
- Miten ottaa huomioon lapsille ominaiset tavat toimia
- Millaiset oppimisympäristöt tarjoavat mahdollisuuden oppimiseen
- Lasten osallistaminen oppimisympäristöjen kehittämiseen

Suunnitelman laatiminen itselle tai omaan yksikköön: mitkä asiat meillä toteutuvat jo, mitä pitäisi kehittää, millaista tukea ja / tai osaamisen kehittämistä tarvitsemme
 

Työskentelytavat
Koulutus rakentuu kouluttajien alustuksista, ryhmän yhteisistä keskusteluista sekä erilaisista konkreettisista tehtävistä ja harjoituksista. Koulutuksessa hyödynnetään mm. yhteistoiminnallisen oppimisen erilaisia työskentelytapoja. Osallistujat saavat käytetyistä työtavoista ideoita oman yksikkönsä käyttöön: miten esimerkiksi yksikön työntekijät voisivat yhdessä työstää asioita tai miten huoltajia voisi osallistaa yksikön toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

Koulutus edellyttää osallistujilta aktiivisuutta, sitoutumista sekä halua ja valmiutta omien ajatusten jakamiseen toisten kanssa.


OHJELMA
8.30–11.30      Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri
                        Toimintakulttuuria ohjaavien periaatteiden käsittelyä yhteistoiminnallisten työskentelytapojen avulla
11.30–12.30    Lounastauko
12.30–15.30    Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt ja niiden kehittäminen
                        Suunnitelman laatiminen itselle tai omaan yksikköön
                        Iltapäivän aikana pidetään tauko n. klo 14.


Kouluttajat
KM Johanna Järvinen-Taubert ja KL Päivi Valtonen, Opinpaja Oy

Tiedustelut
mari.smolander@kesyli.net                  

Koulutuksen hinta
190 euroa

Ilmoittautuminen viimeistään 5.9.2017
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 5.9.2017
Hinta 190,00 €

Aika ja paikka
21.9.2017 klo 8.30 – 15.30
Kesäyliopiston koulutustila, keskusaseman 2 .krs, Koskikatu 1

Kohderyhmä
Päiväkotien koko varhaiskasvatushenkilöstö, päiväkodinjohtajat, lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat.

Tavoite
Koulutuksen tavoitteena on tarjota osallistujille tietoa varhaiskasvatuksen toimintakulttuurista ja oppimisympäristöajattelusta uusien varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta.
Koulutuksen tarkoituksena on saada osallistujat pohtimaan ja työstämään, miten itse, sekä koko henkilöstö yhdessä, voisi kehittää oman yksikön toimintakulttuuria, siihen liittyviä osa-alueita sekä oppimisympäristöjä. Työskentelyn tavoitteena on, että osanottajat saavat omakohtaisia oivalluksia, kokemuksia sekä kehittämisideoita käsiteltävistä aiheista positiivisen yhteisen työskentelyn kautta.
Koulutus tarjoaa varhaiskasvatuksen henkilöstölle mahdollisuuden keskinäiseen ajatusten ja kokemusten vaihtoon, uuden ideointiin sekä vertaistukeen.
 

SISÄLTÖ
Mitä toimintakulttuurilla tarkoitetaan varhaiskasvatuksessa? Mitä se pitää sisällään?
- Toimintakulttuuria ohjaavien periaatteiden käsittelyä yhteistoiminnallisesti, teemoina mm.
- Millainen on oppiva yhteisö varhaiskasvatuksessa
- Oma yksikkö oppivana yhteisönä
- Miten leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustetaan varhaiskasvatuksen yksiköissä sekä miten leikkiä ja vuorovaikutusta voisi lisätä
- Miten lapset ja huoltajat osallistuvat yhteisön toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin sekä miten osallistumista voisi lisätä

Mitä oppimisympäristöillä tarkoitetaan varhaiskasvatuksessa? Mitä ne pitävät sisällään?

Oppimisympäristöjen kehittäminen, yhteistoiminnallista työskentelyä, teemoina mm.
- Miten ottaa huomioon lapsille ominaiset tavat toimia
- Millaiset oppimisympäristöt tarjoavat mahdollisuuden oppimiseen
- Lasten osallistaminen oppimisympäristöjen kehittämiseen

Suunnitelman laatiminen itselle tai omaan yksikköön: mitkä asiat meillä toteutuvat jo, mitä pitäisi kehittää, millaista tukea ja / tai osaamisen kehittämistä tarvitsemme
 

Työskentelytavat
Koulutus rakentuu kouluttajien alustuksista, ryhmän yhteisistä keskusteluista sekä erilaisista konkreettisista tehtävistä ja harjoituksista. Koulutuksessa hyödynnetään mm. yhteistoiminnallisen oppimisen erilaisia työskentelytapoja. Osallistujat saavat käytetyistä työtavoista ideoita oman yksikkönsä käyttöön: miten esimerkiksi yksikön työntekijät voisivat yhdessä työstää asioita tai miten huoltajia voisi osallistaa yksikön toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

Koulutus edellyttää osallistujilta aktiivisuutta, sitoutumista sekä halua ja valmiutta omien ajatusten jakamiseen toisten kanssa.


OHJELMA
8.30–11.30      Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri
                        Toimintakulttuuria ohjaavien periaatteiden käsittelyä yhteistoiminnallisten työskentelytapojen avulla
11.30–12.30    Lounastauko
12.30–15.30    Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt ja niiden kehittäminen
                        Suunnitelman laatiminen itselle tai omaan yksikköön
                        Iltapäivän aikana pidetään tauko n. klo 14.


Kouluttajat
KM Johanna Järvinen-Taubert ja KL Päivi Valtonen, Opinpaja Oy

Tiedustelut
mari.smolander@kesyli.net                  

Koulutuksen hinta
190 euroa

Ilmoittautuminen viimeistään 5.9.2017
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 5.9.2017
Hinta 190,00 €

Tablet-pedagogiikka tarkoittaa toimintamallia, jossa keskeistä on prosessi/ongelmapohjainen oppiminen ja jossa hyödynnetään oppimisen eri vaiheissa laitteiden produktiivisia sovelluksia tai verkkopalveluja. Työvälineinä käytetään ideointi-, tiedonhankinta-, tiedonesittämis- ja arviointisovelluksia sekä pilvipalveluja.

Aika ja paikka: Ryhmä B 22.9., 18.10. ja 3.11.2017 klo 9.00 – 15.00 Imatra, kesäyliopiston koulutustila, keskusaseman 2. kerros

Kohderyhmä: Opettajat

Tavoite: Miten tablet– laitetta voidaan käyttää mobiilioppimisessa? Miten laitteen sovelluksia ja verkkopalveluja hyödynnetään oppimisprosessin eri vaiheissa? Miten voidaan tuottaa oppimisen monimediaista materiaalia?

Sisältö: Tabletin opetuskäyttö haltuun (1. päivä)
Laitteen perustoiminnat ja sovellukset
O365 –pilvi käyttöön

Työkaluja oppimisen prosessin vaiheisiin (2. Päivä)
Ideointi ja käsitekarttasovellukset
Työvälineitä tiedonhankintaan ja –esittämiseen
Yhteistoiminnalliset työkalut
Kuvat, videot oppimisessa, tekijänoikeudet
Kysely- ja koesovellukset haltuun

Tuota monimediaista tekstiä (3. Päivä)
Kuvista ja videoista monimediaisia kertomuksia
Opettaja ja oppilas oppimateriaalin tuottajana

Kouluttaja: Timo Kainulainen, tvt-pedagogi

Ilmoittautuminen päättyy 4.9.2017
Hinta 220,00 €

Tablet-pedagogiikka tarkoittaa toimintamallia, jossa keskeistä on prosessi/ongelmapohjainen oppiminen ja jossa hyödynnetään oppimisen eri vaiheissa laitteiden produktiivisia sovelluksia tai verkkopalveluja. Työvälineinä käytetään ideointi-, tiedonhankinta-, tiedonesittämis- ja arviointisovelluksia sekä pilvipalveluja.

Aika ja paikka: Ryhmä C 25.9., 16.10. ja 13.11.2017 klo 9.00 – 15.00 Imatra, kesäyliopiston koulutustila, keskusaseman 2. kerros

Kohderyhmä: Opettajat

Tavoite: Miten tablet– laitetta voidaan käyttää mobiilioppimisessa? Miten laitteen sovelluksia ja verkkopalveluja hyödynnetään oppimisprosessin eri vaiheissa? Miten voidaan tuottaa oppimisen monimediaista materiaalia?

Sisältö: Tabletin opetuskäyttö haltuun (1. päivä)
Laitteen perustoiminnat ja sovellukset
O365 –pilvi käyttöön

Työkaluja oppimisen prosessin vaiheisiin (2. Päivä)
Ideointi ja käsitekarttasovellukset
Työvälineitä tiedonhankintaan ja –esittämiseen
Yhteistoiminnalliset työkalut
Kuvat, videot oppimisessa, tekijänoikeudet
Kysely- ja koesovellukset haltuun

Tuota monimediaista tekstiä (3. Päivä)
Kuvista ja videoista monimediaisia kertomuksia
Opettaja ja oppilas oppimateriaalin tuottajana

Kouluttaja: Timo Kainulainen, tvt-pedagogi

Ilmoittautuminen päättyy 4.9.2017
Hinta 220,00 €

Imatran yrittäjyyskasvatus aloitetaan syksyllä 2017

Mikä YES?
YES on asiantuntijaverkosto, joka tukee ja valmentaa opettajia yrittäjyyskasvatuksessa ja toimii
alueellisen yrittäjyyskasvatustyön rakentajana ja yhteistyön kehittäjänä.

Mitä teemme?
YES-verkosto kokoaa yhteen yrittäjyyskasvatustoimijat ja muut yrittäjyyden ja työelämävalmiuksien
kehittämisestä kiinnostuneet toimijat niin kansallisesti kuin alueellisestikin. Valmennamme
opetushenkilöstöä, kehitämme yrittäjyyskasvatusta ja rakennamme koulu-yritysyhteistyötä.

Miksi teemme?
YES-verkoston Yrittäjyyskasvatuksen tuloksena yrittäjämäinen toimintakulttuuri vahvistuu kouluissa.
Kouluista valmistuu aktiivisia ja yritteliäitä nuoria, jotka pärjäävät tulevaisuuden työelämässä.
Imatralla ensimmäisenä mukaan pääsevät 4 – 5 luokkalaiset. He pääsevät tutustumaan Pikkuyrittäjät
ohjelmaan, joka on alakouluille suunnattu 18 tunnin maksuton opinto-ohjelma. Lapset tutustuvat
yrittäjyyteen ja perustavat 2-4 hengen ryhmissä oman Pikkuyrityksensä. Ohjelma koostuu kahden
oppitunnin mittaisista kokonaisuuksista, joilla kullakin on oma teemansa. Ohjelman toiseksi viimeisellä
kerralla Pikkuyrittäjät pääsevät esittelemään omia yrityksiään ja myymään itse tekemiään tuotteita
oikeille asiakkaille oikealla rahalla.

Tilaisuudessa tutustutaan Kotka-Hamina alueen Pikkuyrittäjät –ohjelman toteuttajiin. Mukana ovat myös Pikkuyrittäjät
ohjelmapäällikkö Simo Takanen, valtakunnallisen Yes-keskuksen toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen, Yes-keskus
Kotka-Haminen aluepäällikkö Maarit Koverola sekä Imatran Yes-keskuksen vetäjä Ritva Oravuo.

Aika ja paikka: Ensimmäinen Yes-koulutustilaisuus järjestetään 26.9.2017 klo 10 - 15.30  Imatralla. Tilaisuus on maksuton 
Lisätietoja: Yes-keskuksen vetäjä Ritva Oravuo, ritva.oravuo(at)kesyli.net, p. 010 322 9452
Ilmoittautuminen viimeistään 12.9.2017

 

 

Ilmoittautuminen päättyy 12.9.2017
Hinta 0,00 €

Lisätyn todellisuuden (AR) avulla voidaan reaalimaailmaan lisätä virtuaalista sisältöä, joka näkyy esim. mobiililaitteen kautta katsottaessa. Virtuaalitodellisuudessa (VR) toimitaan kokonaan virtuaalisessa ympäristössä. Koulutuksessa perehdytään lisätyn todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden hyödyntämismahdollisuuksiin opetuksessa. Koulutuspäivä painottuu lisättyyn todellisuuteen.

Aika ja paikka
Tiistai 3.10.2017 klo 9-16, Lappeenrannassa kesäyliopiston koulutustila, Koulukatu 11, 3. krs

Kohderyhmä
Perus- ja toisen asteen opetushenkilöstö

Tavoite
Tutustutaan lisättyyn todellisuuteen ja virtuaalitodellisuuteen sekä niiden hyödyntämisen mahdollisuuksiin opetuksessa. Pääpaino on lisätyssä todellisuudessa: tutustumme valmiisiin sisältöihin ja opimme itse luomaan sisältöjä Aurasma-sovelluksen avulla. Virtuaalitodellisuutta kokeilemme edullisten puhelimen kanssa käytettävien pahvilasien avulla.

Sisältö
Aamupäivällä tutustutaan erilaisiin valmiisiin sovelluksiin mm. kiertämällä lisätyn todellisuuden rastirataa ja kokeilemalla virtuaalilaseja. Iltapäivällä ideoidaan, miten lisättyä ja virtuaalitodellisuutta voi hyödyntää omassa opetuksessa sekä opetellaan lisätyn todellisuuden sisältöjen tekemisestä Aurasman mobiilisovelluksella.
Tarvitset mukaasi älypuhelimen ja/tai tabletin. Suuri osa lisätyn todellisuuden sovelluksista, mukaan lukien Aurasma, on saatavilla vain iOS- ja Android-laitteisiin. Saat ennen koulutuspäivää viestin, missä kerrotaan tarvittavat sovellukset.
Koulutuksen pääpaino on lisätyssä todellisuudessa, mutta halutessasi voit hankkia omat virtuaalilasit (alk. 10 e), joita käytät yhdessä oman älypuhelimesi kanssa. VR-sovellukset ovat varsin suurikokoisia, joten tarvitset mahdollisesti myös suuremman muistikortin.

Kouluttaja
Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön asiantuntija Matleena Laakso

Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta
190 €

Ilmoittautuminen
viimeistään 19.9.2017 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 19.9.2017
Hinta 190,00 €

Ohjelmointitaitojen katsotaan nykyisin kuuluvan osaksi yleissivistystä. Ohjelmointi ja sen hyödyntäminen opetuksessa -koulutuspäivässä kerrotaan mitä ohjelmointi on ja miten ohjelmoinnin alkeita voi opettaa peruskoulussa.

Aika ja paikka: 9.10.2017 klo 9.00 – 15.00 Imatra, kesäyliopiston koulutustila, keskusaseman 2. kerros      

Kohderyhmä: Peruskoulun opettajat

Tavoite: Koulutuksessa perehdytään ohjelmoinnilliseen ajatteluun, ohjelmoinnin tulemiseen OPSiin sekä kouluun sopiviin harjoituksiin. 

Sisältö: Koulutuksessa opetellaan ohjelmointia internetistä löytyvillä ilmaisilla alustoilla, kuten Scratchillä. Etukäteen ei tarvitse osata ohjelmoida ja koulutuksessa ei keskitytä päivän aikana ohjelmointikieliin, vaan ohjelmoidaan pääasiassa visuaalisilla ohjelmointikielillä. Ajatus on oppia ohjelmoinnin peruskäsitteitä ja tapoja opettaa ohjelmointia.

Kouluttaja: Petja Pyykkönen

Ilmoittautuminen: viimeistään 25.9.2017

Ilmoittautuminen päättyy 25.9.2017
Hinta 170,00 €

Yhdestoista varhaiskasvatuksen vuorohoitoseminaari keskittyy pohtimaan varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamista vuorohoidossa. Tule mukaan kehittämään vuorohoitoa yhdessä kollegojesi kanssa! Kuulet uusimmat valtakunnalliset kuulumiset, kiinnostavaa tutkimustietoa leikistä ja pohdintaa lapsen kehityksen tukemisesta. Yhteisten keskustelujen lisäksi saat vielä tietoa muutosjoustavuudesta oman työssä jaksamisesi tueksi.
Tavataan Imatralla lokakuussa !

Aika ja paikka               11.-12.10.2017 Imatran Kylpylä
Kohderyhmä                 Kaikki varhaiskasvatuksen vuorohoidossa työskentelevät.

OHJELMA

11.10.2017
Päivän puheenjohtaja Minna Leinonen, varhaiskasvatuksen ja kasvun tuen palvelujen päällikkö, Imatra

09.45 – 10.15               Ilmoittautuminen ja tulokahvit
10.15 – 10.20               Seminaarin avaus
10.20 – 12.00               Vasun toteutuminen ja toteuttaminen vuorohoidon arjessa
                                     Vasu on nyt valmis, miten lähteä toteuttamaan sitä?
                                     Välineitä ja konkreettisia ehdotuksia vasun toteuttamiseen
                                     Erityisasiantuntija Kati Costiander, OPH
12.00 – 13.00               Lounas
13.00 – 14.30               Keskustelua ja työskentelyä pienryhmissä teemana
                                     Vasun toteuttaminen vuorohoidossa.
                                     Keskustelua ja työskentelyä liikennevalotekniikalla
14.30 – 15.00               Kahvitauko
15.00 – 16.30               Leikki pedagogisina hetkinä varhaiskasvatuksessa
                                     Millainen on tavoiteltava aikuisrooli leikissä?
                                     Mitä aikuinen voi tehdä lasten leikin hyväksi vuorohoidossa?
                                    Tutkimustietoa, yhteistä keskustelua ja videoaineistoa
                                    KM, tohtorikoulutettava Annukka Pursi, Helsingin yliopisto

12.10.2017
Päivän puheenjohtajana Päivi Virkki, varhaiskasvatusjohtaja, Lappeenranta

8.30 – 11.30                Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki vuorohoidossa
                                    - varhaiskasvatuslaki
                                    - varhaiskasvatussuunnitelman perusteet
                                    - paikalliset suunnitelmat
                                    - vuorohoidon erityispiirteet – haasteet ja mahdollisuudet lapsen tukemisessa
                                   Tuen kokonaisuuden suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi
                                    - pedagoginen dokumentointi vuorohoidossa
                                    - tiimin yhteistyö ja toimivat käytännöt
                                    - pedagogisia keinoja lapsen tukemiseen
                                    - lasten osallisuus vuorohoidossa
                                    - itsensä johtaminen
                                    Käytännön keinoja ja osallistujien ideoita tuen toteuttamiseen vuorohoidossa.
                                    Erityislastentarhanopettaja, työyhteisövalmentaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja Taisto Lehtinen
11.30 – 12.30              Lounas
12.30 – 14.00              Kohtaa kollega -sessio
                                    Keskustelua ajankohtaisista asioista kollegan kanssa.
                                    Osallistujat jaetaan pienryhmiin, joissa keskustellaan itse kutakin askarruttavista ajankohtaisista asioista.
                                    Kerro ilmoittautumisen yhteydessä mihin keskusteluryhmään haluat:
                                     A. esimiesten, B. lastentarhan opettajien vai C. lastenhoitajien.
14.00 – 14.15              Kahvitauko
14.15 – 16.15              Muutosjoustavuus vuorohoidon työntekijän voimavarana – mistä virtaa arkeen,
                                    kun jatkuva muutos on uusi normaali?
                                    Miten voin edistää omaa sitoutumistani työn murrokseen vuorohoidon työntekijänä?
                                    Mitä muutosresilienssi tarkoittaa käytännössä ja miten sitä voidaan kehittää?
                                    Lisätään osallistujien ymmärrystä siitä, miksi muutos voi joskus olla vaikeaa?
                                    Mitä meille itse asiassa tapahtuu muutostilanteessa?
                                    Miksi reagoimme, niin kuin reagoimme?
                                    Eväitä oman muutosjoustavuuden kehittämiselle, stressin sekä omien negatiivisten tunteiden käsittelyyn
                                    ja positiivisten herättelyyn.
                                    Valmentaja-konsultti Katja Lundberg

Koulutuksen hinta      230 euroa sisältää seminaariohjelmaan merkityt ruokailut

Ilmoittautuminen        viimeistään 27.9.2017 osoitteessa www.kesyli.net
                                     1) Kerro ilmoittautumisen yhteydessä
                                               Kohtaa kollega -verkostoitumisryhmä (A tai B tai C)
                                               A. esimiehet, B. lastentarhanopettajat, C. lastenhoitajat
                                     2) Mahdolliset ruoka-aineallergiat ilmoitetaan lomakkeen lisätietoja kohdassa

Majoitus                        Jokainen osallistuja huolehtii itse omasta majoituksestaan.
                                     Imatran Kylpylästä on varattu seminaariosallistujille majoituskiintiö, puh. 020 7100 502.
                                     Yhden hengen huoneen hinta on 96 € ja kahden hengen huone 132 €.
                                     HUOM! Majoituskiintiö on voimassa vain 11.9.2017 asti.
                                     Majoitusta varatessasi kerro osallistuvasi vuorohoitoseminaariin.

Tiedustelut                  Mari Smolander, puh. 010 322 9451 tai mari.smolander@kesyli.net

Peruutus                       Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvista
                                     peruutuksista peritään puolet seminaarimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan
                                     tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille
                                     noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 27.9.2017
Hinta 230,00 €

Työelämä on rajussa murroksessa. Päällekkäisistä ja eri tasoisista muutoksista on tullut työelämän uusi normaalitila, joka kuormittaa niin yksilöitä kuin organisaatioitakin aiheuttaen työnteon fokuksen siirtymisen helposti pois tuottavasta työstä. Työelämä edellyttää kaikilta työpaikan toimijoilta uudenlaista valmiutta omaksua nopeasti uusia ajattelu- ja toimintatapoja samanaikaisesti säilyttäen normaalin suoriutumiskyvyn. Puhutaan uudenlaisesta työelämän peruskompetenssista - muutosjoustavuudesta eli resilienssistä - joka jokaisen tulisi hallita selviytyäkseen työelämän vaatimuksista.

Koulutuspäivä on suunnattu erityisesti varhaiskasvatusalalla työskenteleville.

Aika ja paikka
13.10.2017 klo 8.30 – 15.00 Holiday Club Saimaa

Kohderyhmä
Lastenhoitajat, lastentarhanopettajat, päiväkodinjohtajat ja varhaiskasvatuspäälliköt sekä kaikki varhaiskasvatusalalla työskentelevät henkilöt. Koulutus sopii myös muille resilienssistä ja nykyajan työelämän kehittämisestä kiinnostuneille.

Koulutukset hyödyt
Koulutuskokonaisuus auttaa sinua kehittämään omaa sekä organisaatiosi resilienssiä.  Resilienssin eli muutosjoustavuuden kehittäminen helpottaa ja nopeuttaa sopeutumistamme ympäristön ja työelämän jatkuviin muutoksiin. Resilientti yksilö sietää paremmin epävarmuutta, palautuu nopeammin sekä säilyttää toimintakykynsä muutosten keskellä paremmin. Resilienssin kehittäminen helpottaa ja nopeuttaa sopeutumista työelämän jatkuviin muutoksiin. Vahva resilienssi tarkoittaa kykyä uudistaa toimintatapoja nopeasti ja joustavasti, kykyä kokeilla ja kehittyä sekä oppia toisilta ja luoda uutta.  Resilienssin kehittämisen avulla työpaikalle muodostuu optimistinen ja oikeisiin asioihin fokusoitunut toimintakulttuuri. Työyhteisön yhteistyö on rakentavaa, yhteen hiileen puhaltavaa ja toisia tukevaa. Henkilöstö luottaa sekä omiin että työpaikan mahdollisuuksiin selviytyä haasteista kuin haasteista. He ovat motivoituneita ja uskaltavat sekä haluavat laittaa itsensä likoon. Toisin sanoen ovat hyvinvoivempi, tuottavampi ja tehokkaampi samanaikaisesti.

Tavoite
Resilienssi -koulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujien tietoisuutta siitä, kuinka omaa sekä organisaation resilienssiä voi edistää ja kehittää. Koulutuspäivä tarjoaa valmiuksia ymmärtää muutoksesta aiheutuvia lieveilmiöitä sekä antaa eväitä kehittää omaa sekä organisaationsa muutoskyvykkyyttä.

Sisältö
Miksi muutokset voivat olla haastavia?
Mitä resilienssi eli muutosjoustavuus tarkoittaa yksilön ja organisaation näkökulmasta?
Miten vahva resilienssi näkyy työpaikalla?
Kuinka kehitän omia voimavarojani ja resilienssiäni itsetuntemustani hyödyntäen?
Miten voimme kehittää henkilöstömme kyvykkyyttä kohdata ja hyödyntää muutoksia?
Esimerkkejä ja käytännön harjoituksia

Päivän kulku
Tulokahvi klo 8.00 – 8.30
Työskentelyä 8.30 - 15.00
Lounas klo 11.00
Iltapäiväkahvi klo 13.30

Valmistautuminen koulutukseen
Osallistujille lähetetään lähellä koulutuksen ajankohtaa ennakkotehtävä tai -kysely, jonka pohjalta koulutus räätälöidään mahdollisimman hyvin osallistujien lähtötilannetta ja toiveita vastaavaksi.

Päivän valmentaja
Katja Lundberg on Sovunrakentajat Oy:n toimitusjohtaja ja toinen perustajapartnereista. Koulutukseltaan Katja on oikeustieteen kandidaatti (OTK), pääanalyytikko, työyhteisösovittelija sekä systeeminen business coach. Hän on työskennellyt yli 15 vuoden ajan sekä isojen että pienten muutosten läpiviemiseksi hyvin erilaisissa työrooleissa. Tällä hetkellä Katja toimii Sovunrakentajat Oy:n valmentaja-konsulttina työskennellen erityisesti muutoksista aiheutuvan psykososiaalisen kuormituksen ennaltaehkäisyn, strategisen hyvinvoinnin sekä resilienssin kehittämisen parissa.

Katja on aikaisemmin toiminut mm. esimies- ja johtotehtävissä, valtakunnallisten prosessien kehittämistehtävissä, riskienhallintayksikön varajohtajana sekä pääanalyytikkona ja HR:nä strategisen työhyvinvointijohtamisen kehittämishankkeen hankepäällikkönä.

Katja Lundbergin ydinosaamista on työelämän muutostilanteista aiheutuvan psykososiaalisen kuormituksen ennaltaehkäisy, resilienssin sekä strategisen ja operatiivisen henkilöstöjohtamisen kehittäminen.

Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta
 170 € sisältää tulokahvin, lounaan ja iltapäiväkahvin.

Ilmoittautuminen
viimeistään 29.9. 2017 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 29.9.2017
Hinta 170,00 €

Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on toimia valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen taitojen pulmia tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai Aspergerin oireyhtymä. Valmennusta voidaan käyttää myös mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien sekä muiden puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja omaavien lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista.
Neuropsykiatrista valmennusta voidaan toteuttaa onnistuneesti ratkaisukeskeisin menetelmin. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa antaa valmentajalle kannustavia, konkreettisia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen ja ongelmien ratkaisuun. Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa pyritään ohjaamaan asiakasta ja hänen verkostoaan ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen toimintaan. Syiden ja syyllisten etsimisen sijaan ratkaisukeskeisten menetelmien avulla keskitytään asiakkaan aikaisempiin onnistumisiin, hänen vahvuuksiinsa sekä piilevien voimavarojen käyttöönottoon ja myönteisten tunnekokemusten lisääntymiseen. Ratkaisukeskeiset menetelmät auttavat myös työntekijää löytämään työniloa omaan työhönsä.

Aika ja paikka: 16.10.2017-24.4.2018, Lappeen Ruustinna, Kaukaankatu 2, Lappeenranta

Kohderyhmä 
Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa. Koulutus soveltuu hyvin mm. opettajille, erityisopettajille, eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille.

Suositellaan, että pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään opistotasoinen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä. Koulutukseen voi hakeutua myös oppisopimuskoulutuksena paikallisen oppisopimustoimiston kautta.

Tavoite 
Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolista tietoa ja käytännön keinoja ja työkaluja pulmatilanteisiin työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa. Koulutuksen tavoitteena on perehtyä neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, joiden avulla asiakas oppii käyttämään omia voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa hyvään tulevaisuuteen. Tavoitteena on saada työntekijän omaan arkiseen työhön uusia myönteisiä, konkreettisia käytännön työkaluja, joiden avulla voidaan ohjata ja opastaa erityistä tukea tarvitsevan henkilön uuden myönteisen elämänpolun rakentamiseen. Neuropsykiatrinen valmentaja toimii myös tukijana asiakkaan tukiverkostoissa. Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijoina ja tukena työyhteisössään. Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen laatukriteerit.

Sisältö 
Koulutuksen keskeiset sisältöalueet 

 • Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa 
 • Diagnosointi, hoito, kuntoutus ja lääkitys sekä uusinta tutkimustietoa neuropsykiatrisista sairauksista
 • Toiminnanohjauksen taitojen merkitys koulu- ja työelämässä, perheessä sekä yhteiskunnassa
 • Neuropsykiatrisen kuntoutuksen polut
 • Ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet 
 • Positiivisen psykologian perusteet
 • Arvostavan vuorovaikutuksen perusteet
 • Hyvekasvatus osana valmentajan työkalupakkia
 • Syventävä Asperger-tietous
 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmiä ja harjoituksia
 • Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteet
 • Neuropsykiatrisena valmentajana toimiminen työyhteisössä tai itsenäisenä yrittäjänä 
 • Neuropsykiatrisen valmennuksen asema ja tilanne Suomessa

Luennot

 1. lähijakso 16.-17.10.2017; 1. päivä klo 9.15 - 16.00, 2. päivä klo 8.30 - 16.00
 2. lähijakso 27.-28.11.2017; 1. päivä klo 9.15 - 16.00, 2. päivä klo 8.30 - 16.00
 3. lähijakso 10.-11.1.2018; 1. päivä klo 9.15 - 16.00, 2. päivä klo 8.30 - 16.00
 4. lähijakso 12.-13.2.2018; 1. päivä klo 9.15 - 16.00, 2. päivä klo 8.30 - 16.00
 5. lähijakso 19.-20.3.2018; 1. päivä klo 9.15 - 16.00, 2. päivä klo 8.30 - 16.00
 6. lähijakso 23.24.4.2018; 1. päivä klo 9.15 - 16.00, 2. päivä klo 8.30 - 16.00

Koulutuksen rakenne ja toteutus 
Koulutuksessa on 6 lähiopiskelujaksoa ja yhteensä 12 lähiopiskelupäivää.  

Lähiopiskelu sisältää: 

 • Pääkouluttajan asiantuntija-alustukset;  neuropsykiatrisiin oireisiin liittyvää ajankohtaista tietoa sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisen työskentelyn periaatteita 
 • vierailevien asiantuntijoiden luennot 
 • valmennusharjoittelu 
 • workshop-tyyppinen työskentely 
 • ratkaisu- ja voimavarakeskeinen asiakastapaus-työnohjaus joka lähijaksolla 

Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää:

 • omien osaamis- ja oppimistavoitteiden määrittely (HEKS) 
 • henkilökohtaiset välitehtävät liittyen lähiopiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen omaan työhön
 • perehtyminen alan kirjallisuuteen, 6 kpl pakollisia kirjoja, kirjojen ennakkolukeminen ja referointi ennen vastaavaa lähipäivää
 • vertaisryhmätyöskentely; itsenäisesti toimivat, ohjeistetut vertaisryhmät lähiopiskelujaksojen välillä, yht. 5-6 kertaa = 12 h
 • vertaisryhmätyöskentelyyn liittyvät välitehtävät
 • oma valmennusasiakas -> jatkuva valmennusharjoittelu (opastetut valmennusharjoittelutehtävät)
 • valmennuspäiväkirja, yhteensä kuudestavalmennuskerrasta 
 • valmennusasiakkaan prosessikuvaus (päättötyö)

Koulutuksessa käytetään sähköpostityöskentelyä mm. yksilövälitehtävien palauttamisessa ja palautteenannossa, vertaisryhmien työskentelyssä ja vertaistapaamisten muistioiden palauttamisessa, henkilökohtaisessa ja ryhmäkohtaisessa yhteydenpidossa sekä ajankohtaisessa tiedottamisessa.

Kouluttajat 
Koulutuksen johtajana toimii psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, työnohjaaja Kirsi Saukkola. Koulutuksen johtaja vastaa koulutuksen sisällöstä, laadusta sekä koulutusmateriaalista.
Pääkouluttajana toimii KM, erityisopettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja Suvi Lehto. Pääkouluttaja vastaa lähijaksojen koulutuksesta, tehtävien vastaanottamisesta ja kommentoimisesta. 

Vierailevat asiantuntijat:

 • Lasten psykiatrian erikoislääkäri Anita Puustjärvi (neuropsykiatria)
 • Vastaava ohjaaja, sh AMK sosionomi AMK, neuropsykiatrinen valmentaja, psykoterapeuttiopiskelija Niko Wass sekä yksikön johataja, sosionomi AMK, fysioterapeutti AMK, neuropsykiatrinen valmentaja, psykoterapeuttiopiskelija Samuli Juutilainen (Lastensuojelun ja päihdekuntoutuksen asiantuntijat)
 • Autismi- ja asperegerliiton suunnittelija, ratkaisukeskeinen coach Elina Havukainen (Asperger-asiantuntija)
 • Erityisluokanopettaja, neuropsykiatrinen valmentaja Laura Moilanen (hyvekasvatus)
 • YTM, positiivisen psykologian asiantuntija (MAPP), ratkaisukeskeinen kouluttaja, työnohjaaja ja neuropsykiatrinen valmentaja Taina Laane (positiivinen psykologia)
 • ADHD-aikuinen Aleksi Lehtinen (kokemusasiantuntija) + avustaja Jori Pitkänen

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot: 3100 €, sisältää laajan kurssimateriaalin, Voimaannuttavan ohjaamisen käsikirjan sekä kahvit ja lounaat kaikkina kurssipäivinä.

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu viimeistään 2.10.2017

Ilmoittautuminen päättyy 2.10.2017
Hinta 3100,00 €

Pedagoginen sensitiivisyys määritellään aikuisen kyvyksi säädellä ryhmän ilmapiiriä myönteiseksi huomaamalla lasten aloitteet ja viestit sekä vastaamalla niihin lapselle mielekkäällä tavalla (Helsingin yliopiston varhaiserityiskasvatuksen LASSO- tutkimushanke). Pedagoginen sensitiivisyys varhaiskasvatuksessa –koulutuspäivässä kuulet lapsen kehityksestä ja sen tukemisesta sekä opit aikuisten mahdollisuuksista edistää empatiaa ja oppimista. Koulutuksessa katsotaan erilaisia videoituja vuorovaikutustilanteita ja pyritään vahvistamaan kasvattajan pedagogista sensitiivisyyttä.

Aika ja paikka
20.11.2017 klo 10.00 - 16.30
Imatralla kesäyliopiston koulutustila, keskusaseman 2. krs, Koskikatu 1

Kohderyhmä
Kaikki varhaiskasvatusalalla toimivat

Sisältö
Lapsen kehityksen tukeminen ja ohjaaminen varhaiskasvatuksen ihmissuhteissa
Lapsen aivojen kehittyminen arjen ihmissuhdekokemuksissa aikuisten ja toisten lasten kanssa
Varhainen vuorovaikutus voimavarana
Kiintymyssuhteet ja kiintymyksen tarve varhaiskasvatuksessa
Joukkoon kuulumisen perustarve
Miten tuttu ryhmä ja turvallinen aikuinen edistävät empatiaa ja oppimista?
Kasvattajan pedagoginen sensitiivisyys ja sen vahvistaminen
Miten tukea lapsen yhteisöllistä kasvua?
PedaSens: videoitujen vuorovaikutustilanteiden havainnointi ja yhteinen pohdinta

Kouluttaja                                       
Lastenpsykiatri, lasten psykoterapeutti, THL:n erityisasiantuntija ja varhaiskasvatuksen tohtorikoulutettava Jukka Mäkelä

Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta
220 euroa €

Ilmoittautuminen
viimeistään 6.11.2017 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 6.11.2017
Hinta 220,00 €

Perusopetuksen ajankohtaisseminaari pohtii tänä syksynä neljää eri teemaa. Aiheina ovat laaja-alaisen osaamisen arviointi, sinnikkyyden ja positiivisuuden edistäminen koulutyöskentelyssä, tiimiopettajuus ja pedagogisesti yhtenäinen peruskoulu sekä opettajuuden muutos – miten kehittyä opettajasta ohjaajaksi? Kaikkia teemoja lähestytään alustusten ja yhteisen työskentelyn ja pohdintojen avulla.

Aika ja paikka
15. - 16.11.2017 Holiday Club Saimaa, Lappeenranta

Kohderyhmä
Kaikki perusopetuksessa työskentelevät henkilöt. Opettajat, rehtorit, koulunjohtajat, perusopetusjohtajat sekä kasvatus- ja opetusalojen luottamushenkilöt kunnissa.


OHJELMA

Keskiviikko 15.11.2017

klo 9.00 - 12.00
Tiedot, taidot ja tahto toimia – laaja-alaista osaamista arvioimassa
- millä keinoin voin tukea laaja-alaisen osaamisen kehittymistä?
- mitä tarkoittaa oppimisen ja osaamisen monipuolinen arviointi?
- mikä on oppiaineiden ja laaja-alaisen osaamisen suhde?
Iida-Maria Peltomaa ja Aki Luostarinen

klo 12.00 - 13.00 Lounas

klo 13.00 - 16.00
Huomaa hyvä- vahvuudet valtaväyläksi!
- positiivinen pedagogiikka, mitä, miksi ja miten?
- miten vahvistaa lasten ja nuorten myönteistä oppimispolkua?
- miten vahvuusperustainen opetus tuodaan osaksi koulujen toimintakulttuuria ja miksi se auttaa oppilaiden ja opettajien hyvinvointia?
- Mitä on sinnikkyys ja kuinka tukea sinnikkyyden kehittymistä? 
Kaisa Vuorinen

 

Torstai 16.11.2017

klo 9.00 - 12.00
Jakamalla enemmän – toiminnallinen työpaja yhdessä tekemiseen ja tiimiopettajuuteen.
- Yhdessä tekeminen: kemiaako vai taitoa?
- Yhdessä tekeminen tuo nostetta
- Yhdessä tekemisen pelisäännöt
- Opettajat oppivat osaamisen jakamisella.
Päivi Rimpiläinen ja Jarno Bruun

12.00 - 13.00 Lounas

klo 13.00 - 16.00
Opettajan ja oppilaan uusi pedagoginen rooli
- Opettajasta ohjaajaksi.
- Opetuksen seuraajasta aktoriksi.
Martti Hellström

Aamu- ja iltapäiväkahvit työskentelyn lomassa molempina päivinä.


KOULUTTAJINA SEMINAARISSA

Iida-Maria Peltomaa KM ja Aki Luostarinen FM toimivat opetussuunnitelman yleisen osan teemojen täydennyskouluttajina ja ovat kirjoittaneet kirjan Reseptit OPSin käyttöön – opettajan opas työssä onnistumiseen.

Kaisa Vuorinen KM, erityisluokanopettaja, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto
Kouluttaja, tietokirjailija ja työnohjaaja
Tutkijana Copassion- tutkimushankkeessa ja äänestetty Espoon positiivisin –palkinnon saajaksi vuonna 2016

Jarno Bruun KM, luokanopettaja, ICT-hankekoordinaattori ja -opettaja sekä oppimateriaalin tekijä ja Päivi Rimpiläinen KM, erityisopettaja
Päivi Rimpiläisellä ja Jarno Bruunilla on yhdessä rautainen kokemus ja taito innostaa ihmisiä muuttamaan työtään ja toimintatapojaan. Jarno ja Päivi ovat työskennelleet 14 vuotta tiimiopettajina inklusiivisessa luokassa. He ovat kouluttaneet samalla opetushenkilöstöä työtapaansa liittyvistä teemoista ympäri Suomea.

Martti Hellström, KT, opetusneuvos.
Hellströmin väitöskirjan (2004) aihe oli ”Muutosote”. Hän jäi kesällä 2014 eläkkeelle espoolaisen Auroran koulun rehtorin virasta. Hellström on toiminut kouluavustajana, luokanopettajana, yliopistolehtorina, opettajankoulutuksen assistenttina, harjoittelukoulun opettajana, rehtorina ja oppilaitosjohdon kouluttajana koulumaailmassa 37 vuotta.

 

Seminaarimaksu
265 € sisältää seminaarin ja lounaat ja kahvit päivittäin

Majoitus
Jokainen osallistuja huolehtii itse omasta majoituksestaan. Varauksen voi tehdä joko sähköpostilla hotellimyynti.saimaa@holidayclub.fi tai p. 030 686 1000.

Tiedustelut
rehtori Mari Smolander puh. 010 322 9451, mari.smolander@kesyli.net

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen viimeistään 1.11.2017 osoitteessa www.kesyli.net. Ruoka-aineallergiat ilmoitetaan lomakkeen lisätietoja kohdassa. Seminaarivahvistus lähetetään osallistujille noin viikkoa ennen seminaaria.

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen.Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 1.11.2017
Hinta 265,00 €

Tabletti-työpajassa syvennetään tablet-pedagogiikkaa. Pajassa suunnitellaan ja toteutetaan omalle oppilasryhmälle oppimistehtäväkokonaisuus, jossa hyödynnetään tablet-laitteita läpäisevästi koko oppikokonaisuuden ajan. Tieto- ja viestintätekniikka integroidaan vahvasti kaikkeen tekemiseen. Kokonaisuus koostuu kolmesta lähitapaamisesta ja niiden pohjalta toteutettavasta omasta projektista.

Aika ja paikka: 21.11.2017, 13.12.2017 ja ja 10.1.2018 klo 13.00 – 16.00 Imatra, kesäyliopiston koulutustila, keskusaseman 2. kerros

Tavoite: Miten tabletteja hyödyntäen voidaan suunnitella ja toteuttaa oppimisprojekti? Miten projektin eri vaiheisiin integroidaan teknologiaa? Miten sovelluksia, verkkoympäristöjä ja pilvipalveluja käytetään työkuluissa?

Sisällöt: Oman projektin suunnittelu (1. päivä)
- projektin tavoitteiden määrittely ja projektin työvälineiden kartoitus

Oman projektin toteutus (2. päivä)
- työvälineet ja työnkulut

Projektin viimeistely ja arviointi (3. päivä)
-suunnitelmien ja menetelmien tarkistus ja arviointi

Projektin käytännön toteutus (etäpäivä)
- projektin toteuttaminen oman oppilasryhmän kanssa
- projektin työnkulun kirjaaminen
- kouluttajan lähituki

Kouluttaja:  Timo Kainulainen, tvt-pedagogi

Ilmoittautuminen:  Viimeistään 7.11.2017

Ilmoittautuminen päättyy 7.11.2017
Hinta 220,00 €

Jaettu johtajuus ja alaistaidot haastavat varhaiskasvatuksen työyhteisöt yhteisöllisen johtajuuden toteuttamiseen. Jaettu johtajuus ei ole vain johtajan ”juttu” vaan siihen kiinnittyy jokainen työyhteisössä työskentelevä. Alaistaidot puolestaan ovat taitoja, joita jokainen työelämässä toimiva tarvitsee. Alaistaitoja kehitetään ja harjoitetaan työyhteisössä päivittäin. Arjen erilaiset kohtaamiset sisältävät hyvin erilaisia tilanteita, joissa keskeistä on vuorovaikutusosaaminen.

Aika ja paikka
ke 22.11.2017 klo 8.30 – 16.00, kesäyliopiston koulutustila, Imatran keskusaseman 2.krs.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu koko varhaiskasvatushenkilöstölle.

Kouluttaja
Varhaiskasvatusalueen päällikkö Eeva Tiihonen, Helsinki

Tavoite
Koulutuksen tavoitteena on antaa tietoa ja ideoita jaetun johtajuuden käyttöönottamiseen ja työntekijöiden valtuuttamiseen ja voimaannuttamiseen. Koulutuksessa perehdytään jaetun johtajuuden ja alaistaitojen keskisiin käsitteisiin ja rakenteisiin.

Materiaalit
Luento-osuuksissa sähköisessä muodossa olevat materiaalit jaetaan osallistujille koulutuspäivän jälkeen.

Ohjelma
klo 8.30 Tilaisuuden avaus ja luento aiheesta: JAETTU JOHTAJUUS JA ALAISTAIDOT
klo 9.30 Learning cafe 
klo 11.30 Lounastauko
klo 12.30 Luento aiheesta: MITEN TEHTÄVIÄ JA VASTUUTA VOI JAKAA
klo 13.30 Työskentelyä
klo 15.30 Yhteenvetoa aiheesta
klo 16.00 Päivä päättyy
Kahvitauot joustavasti työskentelyn lomassa

Lukemalla kaksi alla olevaa artikkelia saa hieman käsitystä siitä mistä jaetun johtajuuden käytännöissä on kysymys:
http://kaks.fi/vaitostutkimusta-tekeva-eeva-liisa-tiihonen-kaikki-organisaation-viisaus-ei-asu-johtajan-paassa/
http://kaks.fi/uutiset/jaettu-johtajuus-tuottaa-paremman-tyoyhteison/

Ilmoittautuminen päättyy 8.11.2017
Hinta 190,00 €

Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on toimia valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen taitojen pulmia tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai Aspergerin oireyhtymä. Valmennusta voidaan käyttää myös mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien sekä muiden puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja omaavien lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista. Neuropsykiatrista valmennusta voidaan toteuttaa onnistuneesti ratkaisukeskeisin menetelmin. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa antaa valmentajalle kannustavia, konkreettisia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen ja ongelmien ratkaisuun. Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa pyritään ohjaamaan asiakasta ja hänen verkostoaan ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen toimintaan. Syiden ja syyllisten etsimisen sijaan ratkaisukeskeisten menetelmien avulla keskitytään asiakkaan aikaisempiin onnistumisiin, hänen vahvuuksiinsa sekä piilevien voimavarojen käyttöönottoon ja myönteisten tunnekokemusten lisääntymiseen. Ratkaisukeskeiset menetelmät auttavat myös työntekijää löytämään työniloa omaan työhönsä.

Aika ja paikka: 20.3. – 10.10.2017, Lappeen Ruustinna, Kaukaankatu 2, Lappeenranta

Kohderyhmä 
Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa. Koulutus soveltuu hyvin mm. opettajille, erityisopettajille, eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille.

Suositellaan, että pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään opistotasoinen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä.

Tavoite 
Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolista tietoa ja käytännön keinoja ja työkaluja pulmatilanteisiin työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa. Koulutuksen tavoitteena on perehtyä neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, joiden avulla asiakas oppii käyttämään omia voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa hyvään tulevaisuuteen. Tavoitteena on saada työntekijän omaan arkiseen työhön uusia myönteisiä, konkreettisia käytännön työkaluja, joiden avulla voidaan ohjata ja opastaa erityistä tukea tarvitsevan henkilön uuden myönteisen elämänpolun rakentamiseen. Neuropsykiatrinen valmentaja toimii myös tukijana asiakkaan tukiverkostoissa. Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijoina ja tukena työyhteisössään. Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen laatukriteerit.

Sisältö 
Koulutuksen keskeiset sisältöalueet 

 • Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa 
 • Diagnosointi, hoito, kuntoutus ja lääkitys sekä uusinta tutkimustietoa neuropsykiatrisista sairauksista
 • Toiminnanohjauksen taitojen merkitys koulu- ja työelämässä, perheessä sekä yhteiskunnassa
 • Neuropsykiatrisen kuntoutuksen polut
 • Ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet 
 • Positiivisen psykologian perusteet
 • Arvostavan vuorovaikutuksen perusteet
 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmiä ja harjoituksia
 • Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteet
 • Neuropsykiatrisena valmentajana toimiminen työyhteisössä tai itsenäisenä yrittäjänä 
 • Neuropsykiatrisen valmennuksen asema ja tilanne Suomessa

Luennot

 1. lähijakso 20. – 21.3.2017 klo 8.30 - 16
 2. lähijakso 24. – 25.4.2017 klo 8.30 - 16
 3. lähijakso 8. – 9.6.2017 klo 8.30 - 16
 4. lähijakso 4. – 5.9.2017 klo 8.30 - 16
 5. lähijakso 9. – 10.10.2017 klo 8.30 - 16

Koulutuksen rakenne ja toteutus 
Koulutuksessa on 5 lähiopiskelujaksoa ja yhteensä 10 lähiopiskelupäivää.  

Lähiopiskelu sisältää: 

 • asiantuntija-alustukset; joka jaksolla neuropsykiatrisiin oireisiin liittyvää ajankohtaista tietoa sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisen työskentelyn periaatteita 
 • vierailevien asiantuntijoiden luennot 
 • valmennusharjoittelu 
 • workshop-tyyppinen työskentely 
 • ratkaisu- ja voimavarakeskeinen asiakastapaus-työnohjaus joka lähijaksolla 

Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää:

 • omien osaamis- ja oppimistavoitteiden määrittely (HEKS) 
 • henkilökohtaiset välitehtävät liittyen lähiopiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen omaan työhön
 • perehtyminen alan kirjallisuuteen, 5-6 kpl pakollisia kirjoja, kirjallisuusreflektio yhdestä alan kirjasta (päättötyö) 
 • vertaisryhmätyöskentely; itsenäisesti toimivat, ohjeistetut vertaisryhmät lähiopiskelujaksojen välillä, yht. 4-5 kertaa = 10 h
 • vertaisryhmätyöskentelyyn liittyvät välitehtävät
 • oma valmennusasiakas -> jatkuva valmennusharjoittelu (opastetut valmennusharjoittelutehtävät)
 • valmennuspäiväkirja, yhteensä viidestä valmennuskerrasta 

Koulutuksessa käytetään sähköpostityöskentelyä mm. yksilövälitehtävien palauttamisessa ja palautteenannossa, vertaisryhmien työskentelyssä ja vertaistapaamisten muistioiden palauttamisessa, henkilökohtaisessa ja ryhmäkohtaisessa yhteydenpidossa sekä ajankohtaisessa tiedottamisessa.

Kouluttajat 
Koulutuksen johtajana toimii psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, työnohjaaja Kirsi Saukkola. Koulutuksen johtaja vastaa koulutuksen sisällöstä, laadusta sekä koulutusmateriaalista.

Pääkouluttajana toimii KM, erityisopettaja, erityisohjauksen asiantuntija neuropsykiatrinen valmentaja Suvi Lehto. Pääkouluttaja vastaa lähijaksojen koulutuksesta, tehtävien vastaanottamisesta ja kommentoimisesta. Koulutuksessa vierailevat lisäksi lastenpsykiatrian asiantuntijalääkäri, positiivisen psykologian asiantuntija, ADHD-kokemusasiantuntija sekä tarvittaessa muita erityisasiantuntijoita.

Tiedustelut: Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net tai puh. 010 322 9452

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu viimeistään 6.3.2017

Ilmoittautuminen päättyy 8.3.2017
Hinta 2690,00 €