Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Opetus- ja varhaiskasvatus

Koulutukset > Opetus- ja varhaiskasvatus

Opetus- ja varhaiskasvatus

Kuvaa, ääntä, videoita ja muuta digipedagogiikkaa tabletilla!

Tablettityöpajan ideana on oman työn ja tabletin hyödyntämisen suunnittelu. Tule mukaan tablettityöpajaan  harjoittelemaan ja  suunnittelemaan media- ja muita digitehtäviä omalle oppilasryhmällesi. Pajan keskeisiä teemoja ovat itse tekeminen ja tuottaminen, leikillisyys, kamerakynäpedagogiikka ja laitteiden yhteiskäyttö.

Aika ja paikka
Koulutus koostuu kolmesta iltapäivästä
17.1.2019 klo 13-16
28.1.2019 klo 13-16
14.2.2019 klo 13-16
Imatralla kesäyliopiston koulutustila, Tietäjäntalon  2. krs, Tietäjänkatu 5

Kohderyhmä
Varhaiskasvatuksen ja alakoulujen työntekijät. Koulutus on suunniteltu erityisesti esiopetuksen sekä 1., 2. ja 3. luokan toimintaa silmälläpitäen

Sisältö
Käytännön toiminnan suunnittelua.

Kouluttaja
TVT-pedagogi Timo Kainulainen

Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta
220  €

Ilmoittautuminen
viimeistään 9.1.2019 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 10.1.2019
Hinta 220,00 €

Kesäyliopisto järjestää jo kahdennentoista perhepäivähoitoseminaarin Imatralla 6.-7.2.2019. Seminaarin teemoina ovat tänä vuonna ajankohtaiset valtakunnalliset teemat, ammatilliset kysymykset ja itsesäätelyn vahvistaminen, mediakasvatus sekä sukupuolisensitiivisyys perhepäivähoidossa.

Aika ja paikka
6.-7.2.2019 Imatran Kylpylän Ukonniemi -sali

Kohderyhmä
Perhepäivähoidon ohjaajat ja perhepäivähoitajat, päiväkodin johtajat, varhaiskasvatuksen ohjaajat ja koordinaattorit, varhaiskasvatuspäälliköt ja varhaiskasvatuksen luottamushenkilöt kunnissa

 

OHJELMA

Puheenjohtajana perhepäivähoidon ohjaaja Teija Hirvonen Lappeenrannasta

Keskiviikko 6.2.2019

PERHEPÄIVÄHOIDON VALTAKUNNALLISET KUULUMISET

09.30 - 10.00
Ilmoittautuminen ja tulokahvi

10.00 - 10.15
Seminaarin avaus

10.15 - 11.30
 Perhepäivähoidon ajankohtaiset valtakunnalliset kuulumiset

- perhepäivähoidon arviointi
- yksityisen perhepäivähoidon omavalvontasuunnitelma
- varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden perhepäivähoidon tukimateriaali
- seminaarin osallistujilla on mahdollisuus osallistua tukimateriaalin valmisteluun
Erityisasiantuntija Kati Costiander, OPH

11.30 - 12.30 Lounas       


AMMATILLISIA KYSYMYKSIÄ, OSASEMINAARIT JA ITSESÄÄTELYTAITOJEN VAHVISTAMINEN PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

12.30 - 13.30
Lapsen mielenterveyden edistäminen 

LTO, kouluttaja Anu Torpisto, Suomen mielenterveysseura

13.30 - 13.45 Kahvitauko


SEMINAARI JAKAUTUU ILTAPÄIVÄKSI KAHTEEN OSASEMINAARIIN
Kerro ilmoittautumislomakkeen lisätietoja kohdassa kumpaan osaseminaariin osallistut.

OSASEMINAARI 1: Perhepäivähoitajat (osallistujat kiertävät kaikki työpajat)
Klo 13.45 - 15.15 Lapsen mielenterveyden edistäminen perhepäivähoidossa: Työpajat
- Eläinlasten elämää - Mielenterveystaitoja pöytäteatterin keinoin
- Hyvinvoinnin hyrrä - Mielenterveystaidot omassa työssä
- Vennyn ja Eeron ihania kuvia -Taide mielenterveyden edistäjänä

Työpajojen materiaaleja voi tilata omaan käyttöön Suomen mielenterveysseuralta osoitteesta:
https://www.mielenterveysseura.fi/fi/kehitt%C3%A4mistoiminta/lapset-ja-nuoret/varhaiskasvatus-ja-neuvola/materiaalia-varhaiskasvatukseen-ja


OSASEMINAARI 2: Perhepäivähoidon ohjaajat ja muut esimiehet
Klo 13.45 - 15.15
Pienryhmäkeskustelua, valitse alla olevista sinua kiinnostava ryhmä.
1. Yksityisen perhepäivähoidon valvonta
2. Vasu esimiehen työkaluna
3. Perhepäivähoidon johtaminen ja ohjaaminen – haasteet ja työkalut

15.15 - 16.45 Kaikille yhteinen osuus jatkuu
Itsesäätelytaitojen vahvistaminen perhepäivähoidossa
- Säätely on Aivotaito
- Säädellystä säätelijäksi, lapsen säätelytaitojen kehityksen tukeminen
Nina Uusitalo, neuropsykologi, valmentaja, työnohjaaja ja kouluttaja Aivotaidot Oy

Seminaarin 1. päivä päättyy

 

Torstai 7.2.2019

Puheenjohtajana perhepäivähoidon ohjaaja Anu Malinen Imatralta

LEARNING CAFE

08.30 - 11.00
Keskustelua pienryhmissä Learning cafessa

Valitse 3-4 aihetta seuraavista
1. Yhdessä syömistä ja ruokapuhetta – ruokailuhetket pedagogisena tilanteena perhepäivähoidossa
2. Miten toimin lapsen tukena lapsen vastoinkäymisissä?
3. Erilaiset perhekulttuurit – varhaiskasvattajan ja perheiden arvojen kohtaaminen
4. Sukupuolisensitiivisyys: tasa-arvoisen kasvattajan muistilista
5. Vinkkejä luontoliikuntaan perhepäivähoidossa
6. Miten teen dokumentoinnista pedagogista dokumentointia?
7. Minä mediakasvattajana ja median hyödyntäjänä
8. Ideoita kielten ja kulttuurien rikastamiseksi perhepäivähoidossa
9. Lapsi tutkii maailmaa – miten mahdollistan?
10. Miten tuen lapsen kaveruussuhteita perhepäivähoidossa
Kahvitauko työskentelyn lomassa

11.00 - 12.00 Lounas
 

MONILUKUTAITO JA SUKUPUOLISENSITIIVISYYS PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

12.00 - 13.00

Mediakasvatusta ja monilukutaitoa - lasten leikkiä!
- Vinkkejä me-moiluun lasten kanssa toimiville   
Varhaiskasvatuksen opettaja, mediakasvattaja Riikka Tidenberg

13.00 - 13.30 Kahvitauko

13.30 - 15.30
Sukupuolisensitiivisyys perhepäivähoidossa

Mitä sukupuolisensitiivisyys tarkoittaa varhaiskasvatuksessa? Luennolla kuulet, miten voit tutkia perhepäivähoidon tasa-arvoisuutta ja tukea lasten yhtäläisiä mahdollisuuksia kehittyä ja kasvaa vasuperusteisesti.
Nea Alasaari, projektipäällikkö, Tasa-arvoinen päiväkoti -hanke

15.30
Seminaarin yhteenveto ja päätös


KIELTEN RIKAS MAAILMA -NÄYTTELY
Varhaiskasvatuksessa vahvistetaan lasten uteliaisuutta ja kiinnostusta kieliin, teksteihin ja kulttuureihin. Seminaarin yhteydessä järjestetään näyttely, jonka teemana on Kielten rikas maailma. Tuo seminaariin kuvia tai kirjallisia esittelyjä toiminnasta, joissa näkyy miten toteutat tätä vasun oppimisen aluetta. Tuo esille hyväksi havaittuja ideoita tai muuta materiaalia vinkiksi kollegoille! Älä laita osallistumiskynnystä liian korkealle, pikkuideakin voi olla kollegalle suuri ilo! Kaikkien kuvia/materiaalia näyttelyyn tuoneiden kesken arvotaan pieni palkinto.
Katso lisää: https://www.edu.fi/yleissivistava_koulutus/varhaiskasvatus/vasu2017tukimateriaalit/kielten_rikas_maailma


Seminaarimaksu

240 € sisältää seminaarin, materiaalit sekä ohjelmaan merkityt ruokailut

Ilmoittautuminen
viimeistään 23.1.2019 kesäyliopiston kotisivuilla www.kesyli.net. Ilmoita kumpaan osaseminaariin osallistut ilmoittautumislomakkeen alkukyselyssä. Erikoisruokavaliot ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä lomakkeen lisätietoja kohdassa. Seminaarivahvistus lähetetään osallistujille noin viikkoa ennen seminaaria.

Majoitus
Jokainen osallistuja huolehtii itse omasta majoituksestaan. Imatran Kylpylästä on varattu seminaariosallistujille majoituskiintiö, puh. 020 7100 502. Yhden hengen huoneen hinta on 100 € ja kahden hengen huone 135 €. HUOM! Majoituskiintiö on voimassa vain 6.1.2019 asti. Majoitusta varatessasi kerro osallistuvasi perhepäivähoitoseminaariin.

Tiedustelut
Mari Smolander, puh. 010 322 9451 tai mari.smolander@kesyli.net

Peruutus
Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvista peruutuksista peritään puolet seminaarimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.

Ilmoittautuminen päättyy 23.1.2019
Hinta 240,00 €

Aika ja paikka
12.2.2019 Holiday Club Saimaa, Lappeenranta

Kohderyhmä
Lukioiden opettajat, rehtorit, koulunjohtajat kasvatus- ja opetus- ja sivistystoimenjohtajat sekä kasvatus- ja opetusalojen luottamushenkilöt kunnissa.


SEMINAARIOHJELMA 

09.45 - 10.15
Tervetulokahvi

10.15 - 11.00
Uudistuva lukiokoulutus
Tiina Silander, projektipäällikkö, OKM, Lukiouudistuksen yksikkö

11.00 - 11.45
Opetussuunnitelmauudistus lukion kehittämisen tukena
Erityisasiantuntija Kyösti Värri, Kuntaliitto

11.45 - 12.45
Lounas

12.45 - 13.30
Työpajatyöskentelyä SESSIO 1
Valitse alla olevista työpajoista kaksi, joihin haluat osallistua

1. Kuulumisia kentältä - arviointia lukiossa​: Katariina Laivamaa, Kimpisen lukio, Lappeenranta
2. Sähköisiä työkaluja lukio-opetukseen: Matleena Laakso, TVT:n opetuskäytön asiantuntija
3. Käänteinen opetus lukiossa: Marika Toivola, matemaattisten aineiden vuoden opettaja 2018
4. Vinkkejä yrittäjämäiseen toimintaan oppiaineessani: Asiantuntija Eeva Korhonen, Nuori Yrittäjyys ry
5. Lukioiden korkeakouluyhteistyö: rehtori Samuli Laitinen, Kuopion lyseon lukio
6. Tervetuloa kuraattorin vastaanotolle – lukio-oppilaan hyvinvoinnin tukeminen: Kuraattori Petra Pusa-Soininen
7. Kielten opetuksen sähköistäminen: Heini Syyrilä, Vuoden kieltenopettaja 2017
8. Tiimioppiminen ja tiimiopettajuus lukiossa – Niina Kuhanen ja Hanna Buuri, Kimpisen lukio, Lappeenranta
9. Matemaattis-luonnontieteellisten aineitten sähköistäminen: Lehtori Lauri Hellsten

13.30 - 14.15                                
Työpajatyöskentelyä SESSIO 2
Työpajatyöskentely jatkuu

14.15 - 14.45
Kahvitauko

14.45 - 16.00
Hyvä sinä - jokaisen osaaminen esiin ja vahvuudet näkyväksi! 
Ratkaisuna Positiivinen CV.

Jokaisen opiskelijan kasvattaminen kohti täyttä mittaansa on opetuksen keskeinen tehtävä. Omien vahvuuksien ja oman itsen löytäminen on monelle vaikeaa, kun vain pieni osa osaamisesta tulee havaituksi ja arvioiduksi. Positiivinen CV on pedagoginen ratkaisu, joka mahdollistaa laaja-alaisten taitojen ja onnistumisten dokumentoinnin. Kun hyvää huomataan, se kirjoitetaan tai valokuvataan muistiin ja kerrytetään jokaisen henkilökohtaiseksi näyttövarannoksi, Positiiviseksi CV:ksi.
KM, erityisopettaja, Helsingin yliopiston tohtorikouluttettava Kaisa Vuorinen

16.00
Seminaarin päätös

Tiedustelut 
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta
195 €  

Ilmoittautuminen
viimeistään 29.1.2019 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 29.1.2019
Hinta 195,00 €
Itseohjautuvuus on avain koulumenestykseen kaikissa opettamisen tavoissa: perinteisessä ja modernissa pedagogiikassa sekä kaikessa siltä väliltä. Se on myös avain hyvinvointiin ja hyvään elämään aikuisiällä. Oppimista ei kuitenkaan tapahdu parhaalla mahdollisella tavalla, jos toiminnassa edellytetään liian haastavia taitoja. Siksi itseohjautuvuudessa tarvitaan keskeisenä työtapana opettajajohtoisuutta.
Itseohjautuvuus on yhteydessä hyviin oppimistuloksiin ja elämänlaatuun. Se on myös uusien opetussuunnitelmien avainkäsite. Mutta kuinka itseohjautuvuutta voi oppia ja opettaa?

Aika ja paikka
21.2.2019  klo 10.15 - 16.00 Holiday Club Saimaa, Lappeenranta

Kohderyhmä
Perusopetuksen opettajat kaikilla luokka-asteilla sekä lukion opettajat

Tavoite
Kuinka itseohjautuvuutta voi oppia ja opettaa?

Sisältö
1. Mitä itseohjautuvuus on?
- tarkastellaan itseohjautuvuuden avainkäsitteitä käytännön esimerkkien kautta: mm. motivaatio, säätely, tarpeet ja autonomia

2. Miksi itseohjautuvuus on tärkeää?
- pohditaan tutkimuksen pohjalta, miksi itseohjautuvuuteen kannattaa satsata kaikilla koulutuksen tasoilla

3. Itseohjautuvuuden oppiminen
- eri ikätasoilla huomioitavat seikat ja aikuisten itseohjautuvuus

4. Itseohjautuvuuden edistäminen koulussa
- konkreettiset työvälineet, pedagogiikka, koulun rakenteet ja tehtävät, joilla itseohjautuvuutta voi kehittää
- itseohjautuvuuden arviointi

5. Työskentelyä ryhmissä tehtävän parissa
- tutustutaan itseohjautuvuuden vaiheisiin ja konkreettisiin esimerkkitehtäviin
- keskustellaan ja jaetaan ideoita
- tehdään omaan työhön liittyvä soveltava tehtävä
- jaetaan ryhmien tuotoksia

Kouluttajana
Filosofian tohtori, luokan- ja aineenopettaja, tietokirjailija Juho Norrena (www.juhonorrena.fi). Koulutus perustuu tammikuussa 2019 ilmestyvään Oman oppimisen kapteeni (PS-kustannus) -kirjaan.

Koulutuspäivän kulku
Tervetulokahvi klo 10.00
Koulutus klo 10.15 - 16.00
Lounastauko klo 12.00 - 13.00
Kahvitauko klo 14.30

Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta
190 €, hinta sisältää ohjelmaan merkityt kahvit ja lounaan

Ilmoittautuminen viimeistään 7.2.2019 

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 7.2.2019
Hinta 190,00 €

PIKI-toimintamallin avulla tunnistetaan ja ehkäistään kiusaamista varhaiskasvatusryhmissä. Tavoitteena on vahvistaa erityisesti lasten vuorovaikutus- ja tunnetaitoja. Koulutuksessa opit tukemaan lapsen vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja tunnetaitojen hallintaa. Koulutuksessa esitellään myös hyviä toimintamalleja ennaltaehkäistä ja havainnoida kiusaamista sekä myös puuttua siihen. Saat kuulla myös vinkkejä yhteistyöhön vanhempien kanssa.

Aika ja paikka
20.2.2019 klo 9.00 - 16.00
Imatralla kesäyliopiston koulutustila, Tietäjäntalon 2.kerros, Tietäjänkatu 5

Kohderyhmä
Kaikki varhaiskasvatuksessa työskentelevät henkilöt

Tavoite
PIKI-toimintamalliin perehtyminen

Sisältö
Kuka kiusaa ja miksi?
Mitä on kiusaaminen?
Kiusaaminen vertaisryhmässä
Kiusattuna/ kiusaaja – apua molemmille
Kiusaamiseen puuttuminen – Piki toimintamalli
PIKI-yhteistyö vanhempien kanssa

Ohjelma
Työskentelyä 9-16
Lounastauko klo 12
Kahvitauot klo 10.30 ja 14.30

Kouluttaja
Tiina Haapsalo, varhaiskasvatuskouluttaja, työnohjaaja ja draamapedagogi

Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta
180 €

Ilmoittautuminen
viimeistään 6.2.2019  osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 6.2.2019
Hinta 180,00 €

Digitaalisten aineistojen hyödyntäminen opetuksessa VR-lasit päässä on tätä päivää. Koulutuksessa avataan virtuaalimaailma opetuskäyttöön. Miten löydän ja hyödynnän VR-aineistoa opetuksessa?

Aika ja paikka:
13.3.2019 klo 13.00 - 16.15  Lappeenrannassa kesäyliopiston tiloissa Pohjolankatu 23

Kohderyhmä:
Opettajat ja varhaiskasvattajat

Sisältö:

 • Johdanto VR maailmaan
 • Virtuaalimaailma jokaisen käyttöön?
 • Investointikysymykset ja erilaisia VR-laseja
 • Rakenna oma VR kit
 • Chrome ja IOS laitteiden käyttö
 • tutustuminen Google Expeditions maailmaan
 • Näin viet oppilaat virtuaaliselle opintomatkalle

Kouluttaja:
Tietotekniikan kouluttaja ja asiantuntija Jarkko Koivuniemi

Tiedustelut:
koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen(at)kesyli.net, p. 010 322 9461

Hintatiedot: 155 €

Ilmoittautuminen: viimeistään 27.2.2019

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 27.2.2019
Hinta 155,00 €

Kasvun eväät 1 – haastavasti käyttäytyvän lapsen kohtaaminen ja ohjaaminen ratkaisukeskeisellä työotteella

Aika ja paikka
28.3.2019 klo 10.00 - 16.30. Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila                           

Kohderyhmä: 
mm. varhaiskasvatuksen ja alakouluikäisten opettajat, kasvattajat ja ohjaajat                     

Sisältö              
Aikuisen osaamisen vahvistaminen

 • kuinka kohdata ja ohjata lasta, joka haastaa aikuista
 • haastavan käyttäytymisen taustaa, syitä

 Positiivisuuden kehä – onnistumisen mahdollistaminen

 • arvostavan vuorovaikutuksen K:t – katsekontakti, kuuntelu, kiitos, kosketus, kärsivällisyys ja keveys
 • miten onnistumista pidetään yllä sekä vahvistetaan
 • aikuisen oma tapa huomata ja kiittää toivottua käyttäytymistä

Rakentava rajaaminen ja tunnetyöskentely merkitys

 • omien ja lapsen tunteiden ennusmerkkien tunnistaminen, kannatteleminen, sietäminen, käsitteleminen ja säätely
 • kuinka jätetään ei-toivottua huomiotta ja vahvistetaan toivottua toimintaa
 • syy – seuraus; valitun toiminnan loppuun asti vieminen – seurauksista huolehtiminen muistan mitä haluamme tilanteessa lapselle opettaa

Vuorovaikutusharjoitteita (soveltuvat isommallekin joukolle toteutettaviksi)                   

Kouluttaja:
Tarja Seppälä, Valoa näkyvissä Oy, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, työnohjaaja         

Tiedustelut: 
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala@kesyli.net, p. 010 322 9462                                                         

Koulutuksen hinta: 195 €

Ilmoittautuminen viimeistään 14.3.2019 

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 14.3.2019
Hinta 195,00 €
Itseohjautuvuus on avain koulumenestykseen kaikissa opettamisen tavoissa: perinteisessä ja modernissa pedagogiikassa sekä kaikessa siltä väliltä. Se on myös avain hyvinvointiin ja hyvään elämään aikuisiällä. Oppimista ei kuitenkaan tapahdu parhaalla mahdollisella tavalla, jos toiminnassa edellytetään liian haastavia taitoja. Siksi itseohjautuvuudessa tarvitaan keskeisenä työtapana opettajajohtoisuutta.
Itseohjautuvuus on yhteydessä hyviin oppimistuloksiin ja elämänlaatuun. Se on myös uusien opetussuunnitelmien avainkäsite. Mutta kuinka itseohjautuvuutta voi oppia ja opettaa?

Aika ja paikka
21.3.2019  klo 10.15 - 16.00 Holiday Club Saimaa, Lappeenranta
 
Kohderyhmä 
Ammatillisen opetuksen opettajat 

Tavoite
Kuinka itseohjautuvuutta voi oppia ja opettaa?

Sisältö
Mitä itseohjautuvuus on? 
- Tarkastellaan itseohjautuvuuden avainkäsitteitä käytännön esimerkkien kautta: mm. motivaatio, säätely, tarpeet ja autonomia.
Miksi itseohjautuvuus on tärkeää? 
- Pohditaan tutkimuksen pohjalta, miksi itseohjautuvuuteen kannattaa panostaa koulutuksen kaikilla tasoilla.
Miten itseohjautuvuutta opitaan?
- Mitä itseohjautuvuus tarkoittaa eri ikätasoilla?
- Miten nuoret ja aikuiset voivat oppia itseohjautuvuutta?
- Konkreettiset työvälineet, pedagogiikka sekä rakenteet ja tehtävät, joilla itseohjautuvuutta voi kehittää.
- Miten itseohjautuvuutta arvioidaan?
Työskentelyä ryhmissä aiheen parissa
- Rakennetaan itseohjautuvuutta edistäviä käytänteitä omaan arkeen. Keskustellaan ja vaihdetaan ideoita. Jaetaan ryhmien tuotoksia.

Kouluttajana
Filosofian tohtori, luokan- ja aineenopettaja, tietokirjailija Juho Norrena (www.juhonorrena.fi). Koulutus perustuu tammikuussa 2019 ilmestyvään Oman oppimisen kapteeni (PS-kustannus) -kirjaan.

Koulutuspäivän kulku
Tervetulokahvi klo 10.00
Koulutus klo 10.15 - 16.00
Lounastauko klo 12.00 - 13.00
Kahvitauko klo 14.30

Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta
190 €, hinta sisältää ohjelmaan merkityt kahvit ja lounaan

Ilmoittautuminen viimeistään 7.3.2019 
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 7.3.2019
Hinta 190,00 €
Aika ja paikka 
27.3.2019 klo 13.00 – 16.15 
Lappeenranta, kesäyliopisto Pohjolankatu 23

Kohderyhmä Alakoulujen opettajat ja ohjaajat

Sisältö
Koulutus pohjautuu kouluttaja Merja Tompurin kirjaan Tartu toimeen (2018). Sen aikana paneudutaan keinoihin, joiden avulla voidaan tukea oppilaiden työskentelytaitoja vahvistamalla muun muassa sinnikkyyttä ja kasvun asennetta. Keinojen taustalla vaikuttaa positiivinen psykologia, mindfulness sekä toimintaterapia. Koulutuksen aikana opettajat voivat suunnitella omaa luokkaansa varten työskentelytaitoihin liittyviä toiminnallisia oppitunteja, joiden aiheena on:
- toiminnan merkitys ihmiselle ja toimeen tarttumisen vaiheisiin tutustuminen
- toiminnan aloittamisen tuet ja esteet TESTIn muodossa (tavoite – energiataso – suunnitelma – tarkkaavuus – ilo eli tunteiden vaikutus)
- kasvun asenne ja ponnistelulihaksen kehittäminen 
- voimavarojen uudistaminen erilaisten taukotoimintojen avulla
Edellä mainittuja teemoja ja niihin liittyvää materiaalia voidaan käyttää myös yksilötyöskentelyn apuna.

Kouluttaja
toimintaterapeutti, mindfulness-ohjaaja Merja Tompuri

Tiedustelut
koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen@kesyli.net, p. 010 322 9461

Koulutuksen hinta
135 €

Ilmoittautuminen viimeistään 13.3.2019 
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 13.3.2019
Hinta 135,00 €

Körö, körö kirkkoon,
papin muorin penkkiin,
ruskealla ruunalla,
valkealla varsalla,
kolipäällä koiralla,
kirjavalla kissalla.

Tuliko muistoja? Kenties mummola mieleen? 
Tiesitkö, että köröttelyjä on lukuisia erilaisia? Oletko huomannut, että niitä käyttää miellyttävänä työkaluna lasten rauhoittamiseen? Tiesitkö, että se toimii myös näppäränä työkaluna lasten kasvatuksessa ja että sitä voi käyttää mieluisena ja terveellisenä palkintona / kannustimena kasvatuksessa?
Eikö olisi mahtavaa siirtää tätä kansanperinnettä tuleville jälkipolville?

Aika ja paikka 12.4.2019 klo 12.00 - 15.00 Lappeenranta

Kohderyhmä: Varhaiskasvatusalan työntekijät, sosiaalialan ammattilaiset ja opiskelijat                      

Kouluttaja: laulaja, lauluntekijä Mariina Niittymäki                                 

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Koulutuksen hinta: 40 €

Ilmoittautuminen viimeistään 29.3.2019 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 29.3.2019
Hinta 40,00 €

Virtaa arkeen resilienssiä kehittämällä!

Työelämä muuttuu – oletko sinä valmis? Muutoksesta on tullut työelämän uusi normaalitila. Työelämän murrosvaihe, jota parhaillaan elämme, kuormittaa laajasti työelämän eri toimijoita. Työssä muuttuu lähivuosina kaikki – rakenteet, sisällöt, osaaminen, toimeentulon tavat sekä itse työ ja sen merkitys. Tämä edellyttää meiltä jokaiselta aivan uudenlaisia valmiuksia kuin ennen. Oppiminen on muuttunut elinikäiseksi prosessiksi ja resilienssistä eli kyvystä uudistua ja sopeutua jatkuvassa muutoksessa olevaan työelämään on tullut yksi työelämän peruskompetensseita, joka jokaisen tulisi hallita työtehtävästä, työroolista tai iästä riippumatta.

Ihminen on perusluonteeltaan hypersosiaalinen suhdelo sekä kävelevä uhkasensori. Tämän paradoksaalisen yhtälön syväymmärtäminen auttaa meitä sopeutumaan ja mukautumaan ympäristössämme tapahtuviin muutoksiin niiden edellyttämällä tavalla. Mitä paremmin tunnemme itsemme ja ymmärrämme itsessämme tapahtuvia sisäisiä prosesseja, sen paremmin pystymme kääntämään haitallisen stressin hyödylliseksi muutosenergiaksi.

Koulutuksen aikana saat konkreettisia työkaluja jatkuvassa muutoksessa työskentelyyn sekä omien voimavarojesi vahvistamiseen. Opit ymmärtämään, miten aivosi luontaiset kognitiiviset toiminnot vaikuttavat omaan toimintaasi? Miten tunteet ja järki pelaavat yhteen? Opit ymmärtämään, millä tavalla ihmisten erilaiset persoonallisuudet näkyvät työpaikan yhteistyössä sekä miten oma luontainen persoonallisuutesi vaikuttaa kaikkeen toimintaasi, mm. kykyysi sopeutua työelämän murrokseen. 

Koulutus on suunnattu opettajille sekä opetuksen parissa työskenteleville henkilöille.

Aika ja paikka:
12.4.2019 klo 9 - 16 Imatra

Kohderyhmä:
Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat parantaa henkilöstön valmiuksia toimia muuttavassa työelämässä, lisätä sekä henkilöstön hyvinvointia että kykyä sopeutua työelämän muutokseen ja sitä kautta organisaation tuottavuutta.

Kouluttaja
Organisaatiokehittäjä, valmentaja Katja Lundberg, Sovunrakentajat Oy
Katja Lundberg on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti (OTK), pääanalyytikko, työyhteisösovittelija sekä sertifioitunut systeeminen business coach ja WPB5 henkilöprofiloija. Hän on erikoistunut organisatorisen resilienssin sekä strategisen työhyvinvointijohtamisen kehittämiseen.

Katjalla on yli 15 vuoden työkokemus esimies- ja johtamistyöstä sekä työyhteisökulttuurin ja prosessien kehittämisestä eri työrooleista käsin. Hän on aikaisemmin työskennellyt esimies- ja johtotehtävissä, riskienhallintayksikön varajohtajana sekä pääanalyytikkona. Lisäksi Katja on
toiminut HR:n tehtävissä ja strategisen työhyvinvointijohtamisen kehittämishankkeen hankepäällikkönä.

Tiedustelut:
koulutussuunnittelija Ritva Oravuo 010 322 9452

Hintatiedot: 190 €

Ilmoittautuminen: viimeistään 29.3.2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 29.3.2019
Hinta 190,00 €

Kasvun eväät 2 – kuinka vahvistaa yhteyttä haastavasti käyttäytyvän lapsen kanssa?

Aika ja paikka: 2.5.2019 klo 10.00 - 16.30  Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila                            

Kohderyhmä: mm. varhaiskasvatuksen ja alakouluikäisten opettajat, kasvattajat ja ohjaajat                                                                                           

Sisältö

 • Yhteyden luominen, ylläpitäminen ja vahvistaminen
      * Kuinka luottaa lapseen, joka haastaa aikuista
      * Tunnetaidot – aikuisen omat taidot ja keinot, miten vahvistaa lapselle toivottua toimintatapaa                  
 • Myönteisyyden merkitys – unohtamatta rajauksen reunoja
      * Miten onnistumista pidetään yllä sekä vahvistetaan
          - aikuisen oma tapa huomata ja kiittää toivottua käyttäytymistä
      * Pelisäännöt ja miten niitä valvotaan, vahvistetaan ja hyödynnetään johdonmukaisesti
      * Syy – seuraus; valitun toiminnan loppuun asti vieminen – seurauksista huolehtiminen muistaen, mitä haluamme tilanteessa lapselle opettaa
 • Vuorovaikutusharjoitteita (soveltuvat isommallekin joukolle toteutettaviksi)

Kouluttaja: Tarja Seppälä, Valoa näkyvissä Oy, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ja työnohjaaja     

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460                                                                                                 

Koulutuksen hinta: 195 €

Ilmoittautuminen viimeistään 16.4.2019 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Ilmoittautuminen päättyy 18.4.2019
Hinta 195,00 €
Aika ja paikka:
7.-9.6. 2019 klo 9-16 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustilat Pohjolankatu 23

Kohderyhmä: 
Opetushallinnon tutkinto on tarkoitettu opetusalan hallinnollisissa tehtävissä toimiville ja opetusalan esimies- ja hallintotehtäviin hakeutuville. Tutkinnon suorittamisesta on luonnollisesti hyötyä opetusalan vaativissa tehtävissä laajemminkin. Suorittamalla opetushallinnon tutkinnon voi riidattomasti osoittaa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisen, toiminnasta vastaavan rehtorin tehtävissä toimivalta edellytettävän riittävän opetushallinnon tuntemuksen.
Saavutettu kelpoisuus kattaa sellaiset hallinnolliset perustiedot ja -taidot, joita perusopetuslaissa, lukiolaissa, uudessa ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa, vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa ja taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitetusta toiminnasta vastaaminen edellyttää.

Ohjelma: 
Pe 7.6.2019 klo 9-16
La 8.6.2019 klo 9-16
Su 9.6.2019 klo 9-15

Opetushallitus on 1.8.2018 lukien päätöksellään OPH-1559-2018, 29.6.2018 uudistanut opetushallinnon tutkinnon sisällön ja tutkintovaatimukset. Opetushallinnon tutkinnon laajuus on edelleen 15 opintopistettä.
Tutkinnon suorittajan kannalta suurimmat muutokset ovat
1. Tutkinnon osien, A ja B -osa, sisältöjen jaotuksen muuttuminen, eli sisältökokonaisuuksia on siirtynyt B -osasta A –osaan ja päinvastoin.
2. Tutkintovaatimusten sisällöt ja painotukset ovat osin muuttuneet ja
3. Lainsäädännössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia, erityisesti ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöön liittyen.

Opetushallinnon tutkinnon eri osien aihealueet ovat 1.8.2018 lukien:

A-osa: Hallinnon perusteet
1. Yleishallinto, julkisuus, tietosuoja sekä kunnallishallinto
2. Opetustoimen hallinto
3. Opetustoimen rahoitusjärjestelmä

B-osa: Rehtorin johtamisroolit
1. Rehtori koulun toiminnasta vastaavana johtajana
2. Rehtori pedagogisena johtajana
3. Rehtori henkilöstöjohtajana (palvelussuhde ja lakimääräiset velvoitteet)

Tutkinnon voi suorittaa vanhojen, 11.5.2015 voimaan tulleiden, tutkintovaatimusten mukaisesti 31.7.2020 saakka. Kuitenkin, jos henkilö on jo suorittanut tutkinnon toisen osan, joko A- tai B-osan, vuoden 2015 määräysten mukaisesti, tulee myös tutkinnon jälkimmäinen osa suorittaa näiden määräysten mukaisesti, niin ikään 31.7.2020 mennessä.
Tutkinto on nyt entistä johdonmukaisemmin jaettu hallinnon perusteisiin ja johtajana toimimiseen ja johtajuuden eri osa-alueisiin. Tutkinnossa on huomioitu suurella painoarvolla tietosuoja-asiat ja tietosuoja-asetuksen vaikutukset hallintoon. Erityisesti perusopetuksen osalta painopistealueita ovat turvallisuus, järjestyssäännöt, koulun toimintaan liittyvät käytänteet ja mobiililaitteet sekä tekijänoikeudet.
Suurimpana lainsäädännöllisenä muutoksena on kuitenkin huomioitu ammatillisen koulutuksen uusi lainsäädäntö. Ammatillisen koulutuksen reformissa uudistetaan ammatillisen koulutuksen ohjauksen ja rahoituksen lisäksi koulutuksen järjestäjärakenteita ja tutkintojärjestelmää. Lait ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta on yhdistetty uudeksi laiksi, jossa keskeisenä lähtökohtana on osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys. Lisäksi lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja sekä puretaan sääntelyä.
Uusi laki asettaa aikaisempaa suurempia haasteita opettajan työlle ja rehtorille henkilökunnan esimiehenä. Opettajan rooli ja vastuut ovat oleellisesti muuttuneet oppimisen ja opetuksen järjestämisen painopistealueiden muuttuessa.
Hyvän kokonaiskuvan ammatillisen koulutuksen uudistuksesta saa myös opetusministeriön asiaa käsitteleviltä sivuilta https://minedu.fi/amisreformi

Tutkinnossa vaadittava materiaali:
Tutkintovaatimukset on luettavissa opetushallituksen verkkosivuilta. Sivuilta löydät lisäksi vapaasti saatavilla olevaa tutkintomateriaalia sekä hyödyllistä tietoa tutkintoa suorittavalle. Opiskelijan tulee hankkia itse tutkintovaatimuksiin kuuluvat kirjat ja säädökset

Kouluttaja:
FT Jorma Suonio, Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen johtaja

Tiedustelut:
koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen(at)kesyli.net, p. 010 322 9461

Hintatiedot:  395

Ilmoittautuminen: viimeistään 24.5.2019 mennessä

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 24.5.2019
Hinta 395,00 €

Körö, körö kirkkoon,
papin muorin penkkiin,
ruskealla ruunalla,
valkealla varsalla,
kolipäällä koiralla,
kirjavalla kirssalla.

Tuliko muistoja? Kenties mummola mieleen? 
Tiesitkö, että köröttelyjä on lukuisia erilaisia? Oletko huomannut, että niitä käyttää miellyttävänä työkaluna lasten rauhoittamiseen? Tiesitkö, että se toimii myös näppäränä työkaluna lasten kasvatuksessa ja että sitä voi käyttää mieluisena ja terveellisenä palkintona / kannustimena kasvatuksessa?
Eikö olisi mahtavaa siirtää tätä kansanperinnettä tuleville jälkipolville?

Aika ja paikka 17.4.2019 klo 17.00 - 19.00 Lappeenranta

Kohderyhmä: Pienten lasten vanhemmat                  

Kouluttaja: laulaja, lauluntekijä Mariina Niittymäki                                 

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462                                                                                        

Koulutuksen hinta: 25 €

Ilmoittautuminen viimeistään 3.4.2019 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 3.4.2019
Hinta 25,00 €