Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Kulttuuri

Koulutukset > Kulttuuri

Kulttuuri

Oletko kiinnostunut kirjoittamisesta tai haluatko saada kuulijoita ja palautetta omille teksteillesi? Tule mukaan kirjoittajapiiriin! Kokoonnumme leppoisissa merkeissä ja turhan itsekritiikin omista kirjoittajataidoista kotiin jättäen.

Aika ja paikka Joka toinen torstai (parilliset viikot) 24.8.-14.12.2017 klo 15.00 - 16.30 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3. krs).

Kohderyhmä Kaikki kirjoittamisesta kiinnostuneet

Tavoite Ilmaisun, oman kirjallisen äänen kehittäminen omia tarinoita kirjoittamalla ja toisille jakamalla. Kirjoittajapiiriin osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kirjoittajakokemusta.

Ohjelma Kokoontumiset parillisen viikon torstaisin klo 15.00 – 16.30:  24.8., 7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11. ja 14.12.2017

Kouluttaja kirjailija Annamari Marttinen

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 160 €

Ilmoittautuminen viimeistään 10.8.2017

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tahaptuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. OIkeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 13.8.2017
Hinta 160,00 €

Tänäkin syksynä seniorilukupiiri tarjoaa mielenkiintoisia keskusteluja kirjallisuudesta Katriina Kaiskon johdolla. Lukupiiri syventää lukuelämystä, motivoi esittämään omia ajatuksia ja tutustuttaa lukijat tekstien taustoihin sekä kirjoittajiin tuotantoineen. 

Aika ja paikka:
Tiistaisin 5.9., 19.9., 3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11. ja 12.12.2017  klo 13.00 - 14.30
Etelä-Karjalan kesäyliopisto (3 krs), Koskikatu 1, 55120 Imatra (Keskusliikenneasema)

Kohderyhmä: Kaikki kirjoista kiinnostuneet

Kouluttaja: Lukupiirin innostaja, Katriina Kaisko

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo(at)kesyli.net

Hinta: 50 €

ilmoittautuminen viimeistään 23.8.2017

Ilmoittautuminen päättyy 23.8.2017
Hinta 50,00 €

Haetaan mukaan sinisten ajatusten Havukka-ahon ajattelijoita ja -ajattelijattaria, mörököllejä, pyryharakoita, tervaskantoja ja ”olis kirveelle töitä” –tyyppejä.

Senioriteatterissa  jaetaan muistoja ja tunteita ja tarinoidaan omista kokemuksista. Mieltä ja ajatuksia avataan ryhmälähtöisen hauskanpidon kautta. Käyttövoimana on elämänviisautta, muistoja, iloa ja halua heittäytyä aivan uudenlaiseen teatterintekoon. Kouluttajat tarjoavat sytykkeitä sanataiteen, improvisaation ja osallistavan teatterin keinoin. Mitään aiempaa kokemusta esiintymisestä ei senioriteatterissa tarvita.

Aika ja paikka syksyllä 2017 aloittava ryhmä jatkaa keväällä 2018. Kokoontumisia on syksyllä 2017 15 kertaa (syysloma 26.10.) ja keväällä 2018 15 kertaa (hiihtoloma 1.3.).
Aloitus to 31.8.2017 klo 13.30 – 15.00 Taidekoulu Estradi Teollisuuskatu 9, Lappeenranta
Kokoontumiset kerran viikossa torstaisin klo 13.30 – 15.00. Paikan päälle voi tulla jo klo 13.00 alkaen kahvittelemaan ja vaihtamaan kuulumisia.

Kohderyhmä kaikki teatterin tekemisestä kiinnostuneet seniori-ikäiset, joilla on aikaa, halua ja innostusta oppia uutta ja heittäytyä tuntemattomaan.

Kouluttajat Minna Nieminen ja Aapo Stavén Taidekoulu Estradilta

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 240 €. Syys- ja kevätlukukausi laskutetaan erikseen .

Ilmoittautuminen viimeistään 17.8.2017

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 20.8.2017
Hinta 240,00 €

Aika ja paikka Kurssi toteutetaan kahtena viikonloppuna la – su 16.-17.9.2017 ja la – su 23.-24.9.2017 la klo 10.00 – 16.00 ja su klo 10.00 – 15.00. Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3. krs).

Kurssille mahtuu 20 henkilöä.

Kohderyhmä Opettajat ja esimiesasemassa olevat

Tavoite Kurssi toimii sytykkeenä omien piilotettujen kykyjen ja voimavarojen löytämiseen. Kurssilla keskitytään ottamaan osallistujalla jo olemassa olevia taitoja ja tietoja käyttöön ja saamaan draamamenetelmien avulla konkreettisia työkaluja vuorovaikutustilanteisiin, kannustamiseen ja ongelmien ratkaisuun.

Sisältö Kurssin lähtöajatus perustuu sille, että ammattiin valmistuneella on paljon sellaisia tietoja, taitoja ja kykyjä, joita hän ei itse huomaa tai arvosta. Draamamenetelmien ja ilmaisutaitoharjoitteiden toimivuus perustuu siihen, että ne ovat osa ihmisen luonnollista toimintaa. Niiden avulla voidaan eläytyä uudenlaisiin ja yllättäviin tilanteisiin. Ne kehittävät kykyä keskittyä tämän hetken ratkaisuihin sekä syventävät läsnäolon taitoa.
Draamaharjoitteet ovat konkreettisuudessaan lähellä ratkaisukeskeisyys- ja coaching-ajattelua, siksi ne ovat menetelminä toimivia. Ne saavat aikaan oivalluksia tämän hetken omasta osaamisesta, niiden avulla voi asettaa itselle saavutettavissa olevia tavoitteita, ne kehittävät tilanteessa olemisen kykyä ja kannustavat löytämään ratkaisuja itsenäisesti. Draamalliset tilanteet perustuvat sekä vuorovaikutukseen ja tietoiseen työskentelyyn että itsenäiseen prosessiin. Ne ohjaavat oppijaa työskentelemään luovasti ja itsenäisesti sekä asettamaan tavoitteita omalle toiminnalle.

Toteutus ja työtavat Kurssin näkökulma on fyysisessä teatterissa ja kehollisuudessa. Harjoitteina kurssilla käytetään ilmaisutaidon harjoitteita: kontakti-, improvisointi-, tarkkailu-, liikunat-, tunnetila- ym. harjoituksia. Harjoitellaan keskittymistä ja rentoutumista.
Väliviikon tehtävät liittyvät osallistujan omaan elämään ja työhön. Osa tehtävistä on kaikille yhteisiä, osan osallistuja asettaa itse itselleen.

Kouluttaja Maria Fomin, TeM, draamapedagogi

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 180 €

Ilmoittautuminen viimeistään 2.9.2017

Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2017
Hinta 180,00 €

Flash Mob on tapahtuma, jossa joukko ihmisiä kerääntyy julkiselle paikalle ja tekee ennalta sovittuna ajankohtana jotain odottamatonta.
Performance on yleisön edessä esitettävä taide-esitys, joka voi noudattaa ennalta laadittua suunnitelmaa, syntyä esityshetkellä improvisaationa tai sisältää sekä suunniteltuja osia että improvisaatiota.

Aika ja paikka Kurssin aloituspäivä keskiviikkona 20.9.2017, Lappeenranta kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3. krs)
Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin 20.9. – 20.12.2017 klo 17.30 – 20.30 (6.12. tunnit pidetään 7.12.).
Yhteensä 56 tuntia. Sisältää pienen tauon.

Kohderyhmä Suomea vieraana kielenä puhuvat sekä kantasuomalaiset. Kurssille mahtuu 16 opiskelijaa. Opetuskielenä on pääasiallisesti suomi, tarvittaessa englanti.

Tavoite Flash Mob pyrkii saamaan yhteisöä osallistumaan esiintymiseen, Performance taas tutkii enemmän esiintyjä omaa rohkeutta ja ympäristön suhtautumista yllättäviin tapahtumiin, Kurssilla lähdetään yhdistämään näitä kahta teatterin tekemisen muotoa. Tavoitteena on kurssin päätteeksi tehtävä esitys. Suomea vieraana kieltä puhuville kurssi on myös mainio paikka harjoitella suomen kieltä käytännössä.

Sisältö Kurssilla tehdään ilmaisutaidon perusharjoitteita: kontakti-, improvisaatio-, kehollinen ilmaisu-, keskittymis-, havainnointi-, tunnetila-, ym. harjoitteet.
Sen lisäksi kurssilla tutkitaan sitä, mikä meitä naurattaa, mikä surettaa, mitä maahanmuutto tarkoittaa, miten eritaustaiset ihmiset viestivät, mitä tarkoittaa ryhmä ja ryhmään kuuluminen. Ryhmä käy tutustumassa lähiympäristöön ja tekee niissä pieniä, esityksellisiä kokeiluja. Kurssin aikana ryhmä valmistaa esityksen, joka esitetään ryhmän valitsemassa julkisessa paikassa.

Kouluttaja Maria Fomin, TeM, draamapedagogi

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 215 €

Ilmoittautuminen viimeistään 6.9.2017

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 6.9.2017
Hinta 215,00 €

Kurssilla sukellamme nykynukketeatteirn luomisvoimaan: miten eloton elollistuu.
Työpajassa tutustutaan käytännön harjoitteiden ja luentojen avulla paitsi esineen elollistamistekniikoihin, myös sen realistiseen, runolliseen ja ilmeikkyyden mahdollisuuksiin. Kurssi kutsuu osallistujat ottamaan osaa innostavaan ja valloittavaan kokemukseen, astumaan tuntemattomaan ja saamaan virkistävän näkökulman siihen, mitä nukketeatteri voi olla.

Aika ja paikka
pe – su 13.–15.10.2017 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3. krs) sekä Taidekoulu Estradin tilat Teollisuuskatu 9. Perjantaina 13.10. kesäyliopistolla ja la-su  14.-15.10.Taidekoulu Estradilla

Kohderyhmä koulutus on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille

Tavoite kurssin tavoite on tutustua nykynukketeatterin ilmaisuvoimaan, ilman painetta, mutta tosissaan. Esittävän taiteen tekijöille ja harrastajille kurssi avaa uusia mahdollisuuksia kohdata tarpeisto, puvustus, lavastus ja näytteleminen.

Sisältö Kurssi koostuu käytännön harjoituksista ja luennoista.
Pääosin postikorttia, herneitä ja teepusseja hyödyntävät käytännön harjoitukset sisältävät nukketeatterin perustyökalupaketin: esineeseen tutustuminen (mitä juuri tämä esine kertoo, miten se haluaa liikkua?), esineen liikuttelu vs. liikkuminen itsekseen, rytmi, asetelma, tilankäyttö ja tietenkin myös esineen muuttuminen henkilöhahmoksi. Jokainen harjoitus on lähtökohta pohdintoihin ja syvempään ymmärrykseen, miten ja miksi eloton alkaa liikkua.

Luennot Videoiden ja luentojen avulla avataan sitä, mikä on nykynukketeatteria ja miten materiaali (esine, nukke, aine) välittää merkitystä.

Kouluttaja työpajan ohjaaja on ranskailaisen kirjallisuuden opettaja (FM) ja nukketeatteritaitelija (AMK) Perrine Ferrafiat, joka on valmistunut Turun taideakatemian nukketeatterilinjalta ja toimii nykyisin esiintyjänä ja ohjaajajana Lappeenrannassa. Viimeisen 10 vuoden aikana hän on opettanut niin teoreettisesti kuin käytäntöön painottuen esine- ja nukketeatteritaidetta eri puolilla Suomea ja Eurooppaa. Periine on lisäksi suomalaisen Nukketeatteri-lehden päätoimittaja ja Joutavat Nukketeatteripäivät -festivaalin taiteellinen johtaja.

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 3322 9462

Hintatiedot 170 €

Ilmoittautuminen viimeistään 29.9.2017.2017

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 29.9.2017
Hinta 170,00 €

Kansanmusiikin harrastajat ja konkarit kohtaavat Sakonoissa!
Marraskuun alun pyhäihnpäiväviikonlopulle ajoittuvalle kurssille ovat tervetulleita kaikki kansanmusiikin harrastajat tai siitä kiinnostuneet – niin lapset, nuoret kuin aikuisetkin! Mukaan voi tulla koko perheen voimin, vaikka vasta aloittelisi kansanmuusikon uraansa ja vaikka soittimena olisi muuta kuin perinteiset kansansoittimet. Taitavat ja innostavat kurssin opettajat pitävät huolen, että jokainen saa soiton ja laulun juonesta kiinni. Kurssilla voi opetella myös laulua ja äänenkäyttöä erinomaisten kouluttajien johdolla.
Kurssiviikonloppu huipentuu sunnuntaina 5.11.2017 klo 15.00  pidettävään kansanmusiikkikonserttiin, jossa esiintyvät kaikki kurssin osanottajat.

Luvassa iloista musisointia yhdessä! Sakonoiden Päätössoitto su 5.11. klo 15.
Sakonat-kansanmusiikkikurssin toteuttamiseen on saatu apurahaa Karjalan Kulttuurirahastolta.

Aika ja paikka 3.-5.11.2017Lappeenranta, Linnoituksen Kehruuhuone, Kristiinankatu 20
Kurssin aikataulu:
pe 3.11.2017 klo 16.00 – 20.00
la 4.11.2017 klo 9.30 – 16.30
su 5.11.2017 klo 10.00 – 16.00
Sunnuntaina 3.11. kurssi päättyy klo 15.00 alkavaan Päätössoittoon Kehruuhuoneella. Liput 10 € ovelta.

Kohderyhmä Kaikki kansanmusiikin harrastajat ja kansanmusiikista kiinnostuneet

Tavoite Viikonlopun aikana soitetaan ja lauletaan sekä pienryhmissä että koko porukan voimin. Harjoitellaan yhteissoittokappaleita sekä ryhmissä soitettavia ja laulettavia sävelmiä. Jokaisella ryhmällä ja soitinkokoonpanolla on oma opettaja.

Ohjelma 

perjantai 3.11.2017
klo 15.30 – 16.00                         Tervetuloa Kehruuhuoneelle! Ilmoittautuminen ja järjestäytyminen
klo 16.00                                     Kurssin avaus
klo 16.15 – 17.30                         Soitto soi ja laulu raikaa!
klo 17.30                                     Ruokailu  
klo 18.15                                     Opetus jatkuu
klo 20.00                                     Kurssipäivä päättyy

lauantai 4.11.2017
klo 9.30                                       Kurssipäivä alkaa! Soitto ja laulu raikaa heti aamusta alkaen!
klo 11.30                                      Lounas  
klo 12.30                                      Opetus jatkuu
klo 14.30                                      Päiväkahvit / välipala
klo 15.00 – 16.30                          Opetusta
klo 16.30                                      Kurssipäivä päättyy

sunnuntai 5.11.2017
klo 10.00                                    Kurssipäivä alkaa!
klo 11.30 – 12.15                         Lounas 
klo 12.15 – 14.30                         Opetus jatkuu
klo 15.00 – 16.00                         Päätössoitto. Kurssin Päätössoitto, jossa kaikki kurssilaiset esiintyvät.

Tiedustelut Sari Kaasinen, sari.kaasinen(at)kehruuhuone,fi, koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 160 € (alle 12-vuotiaat 100 €); kurssin hintaan sisältyy opetus, ruokailut (pe päivällinen, la lounas & päiväkahvi / välipala, su lounas) sekä kurssilla jaettava materiaali.

Ilmoittautuminen viimeistään 22.10.2017
Huom. Ilmoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoa-kohdassa, oletko tulossa laulamaan vai soittamaan (soitin) sekä mahdolliset ruoka-ainerajoitukset ja ruokavaliot.

Ilmoittautuminen päättyy 20.10.2017
Hinta 160,00 €